Clutch woes – 4

עד כה התבררו לנו שלוש עובדות:
א. מיסב הלחץ פועל ללא שימון;
ב. הכוח הדרוש להפעלת המצמד גדול פי שלושה מהכוח אותו תוכננה מערכת הדוושות לספק;
ג. המרחק בין הדוושה וזרוע ההפעלה של המצמד במכונית עם הגה שמאלי כפול מהמרחק הזה במכונית כפי שתוכננה, עם הגה ימני.
נראה ראשית כיצד הכפלת המרחק ושילוש הכוח משפיעים על הכוח הדרוש להפעלת דוושת המצמד.
כך נראתה מערכת הדוושות בעת הפירוק הראשוני של המכונית, עם קבלתה:

kabalaPedals as found on 26-453
החיצים מורים על מוט הקישור המאולתר שהרכיבו אלו שהסבו את המכונית ממעצרים מכניים (שטנגות) למעצורים הידראולים, ונאלצו עקב כך לוותר על כבל ההפעלה המקורי. הרי מבט נוסף עליו, מזווית שונה:

kabala1

Pedals seen from a different angle. Note the conction rod

וזאת מקבילית הכוחות הפועלת על מערכת ההפעלה בהגה שמאלי:

nagel5

Force required to engage the Pajero clutch in kilograms. The force required by the original Rover clutch is in pertinence

כל הערכים בק”ג, ואלו הנתונים בסוגריים הם הערכים שהיו נחוצים אילו המצמד המקורי היה בשימוש, ולא מצמד פג’ארו.
לכאורה, הרכיב האנכי (16 ק”ג) חסר משמעות כי הוא מנוטרל על ידי הכוח הנגדי שמפעילים עליו האשיה ותיבת ההילוכים. למעשה, הוא חשוב מאד, כי הוא גורם לחיכוך בין צידי ציר הדוושה והאשיה, ובין ציר הפעלת המצמד בבית-הפעמון ובית-הפעמון. נקודות אלו כלל לא תוכננו לעמוד בחיכוך ניצב והן נשחקות ומתעוותות, ואיתן זרועות ההפעלה, כפי שנראה בתמונה הבאה:

davsha1

Dimensions and look of the improvised LHD clutch operatig rod

שימו לב לכך שכשהמכונית הגיעה לידי היו הזרועות האלה ישרות – למרות שנים רבות של הפעלה. החיכוך הזה נוסף לכוח הדרוש לשחרור המצמד ויכול להסתכם בעשרות אחוזים רבות.
בהגה ימני המצב טוב יותר. זוהי מקבילית הכוחות בהגה ימני:

nagel6

RHD clutch forces – rod (not cable) operated

כמובן שאני לא הראשון שהבחין בבעיה. בעליה הראשונים של  30-374 (רובר 10 עם הגה ימני) היו האחים דוד ושמואל שווילי, ולאחר התאונה שעבר בה דוד אי-אז בשנות החמישים שיקמו אותה והעבירו את ההגה מימין לשמאל  – וגם הם נתקלו באותה בעיה עצמה.
מכיוון שרבים מחלקיה של 30-374 עדיין שמורים איתי עד היום ניגשתי למחסן וחיטטתי בארגז הדוושות וחלקיהן. ואכן, שמואל התייחס אז, לפני למעלה מחמישים שנה, לבעיית מרחק דוושת המצמד מתיבת ההילוכים ופתר אותה באופן… מקורי, נאמר. כדי להבין את “פתרון שמואל” נתבונן תחילה ב”פתרון בית-הספר”, כלומר רובר, להגה ימני.
אלה חלקי מערכת הדוושות:

original

Pedal parts in a standard RHD Rover 10
1 הוא הבורג המהדק את חלקי מערכת הדוושות לאשיה. הוא מתברג לאום המרותך לאשיה ומחוזק באבטחה המונעת ממנו את היכולת להסתובב בהברגה. על הבורג הזה מושחל 2 – תותב פלדה מוקשה המשמש כציר התנועה של הדוושות 3 (מצמד) ו 4 (מעצורים).
כך נראת דוושת המעצורים כשהיא מורכבת על התותב, שדרכו עובר הבורג:

original2

Original clutch pedal

וכך נראה המכלול כולו, מורכב:

original3

Original set

אם לשונית ההפעלה של המצמד (ראו חץ בתמונה שלמעלה) הייתה עוברת ממקומה המקורי אל ראש הבורג, לפני דוושת המעצורים – מרחק של 8.5 ס”מ – היא הייתה מתקרבת אל תיבת ההילוכים בדיוק במידה הדרושה כדי להשיבה למצב של הגה ימני.
וזה ממש מה שעשה שמואל: החץ מורה על הלשונית שהוסיף. היא מרותכת לבורג (!) ובדוושה ובבורג נקדחו חורים המאפשרים לקבע אותם זה לזה באמצעות פין:

shmuel3

Shmooel’s solution

לתותב הפלדה לא נותר עתה מקום או תפקיד ושמואל ויתר עליו, ורק החליף את תותב הארד שבתוך דוושת המעצורים לתותב בעל קוטר פנימי קטן יותר, מתאים לקוטר הבורג. כך נראה עכשיו מכלול הדוושות:

shmuel1

The complete set with Shmooel’s modification

סידור גאוני, לא? אבל מעניין אם אתם שמים לב לדבר מוזר. האום המהדק את מכלול הדוושות לאשיה הפך לפתע למיסב, בו נע הבורג, וסוטה עקב כך ימינה או שמאלה עם כל לחיצה או שחרור של המצמד. פתרון כזה לא נועד להאריך ימים ושנים – בניגוד לאופיו של הרובר. אנו נפתח לכן את הרעיון, ונוביל אותו צעד אחד קדימה.

NEXT: תלאות ה’.

PREV: תלאות ג’.