שפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – ב’.

צעד ראשון בשיפוץ תיבת ההילוכים הוא פירוקה. הצעד השני יהיה ניקוי יסודי של כל חלק וחלק ובחינתו. לאחר מכן נפנה לתיקון הדורש תיקון, ואז להרכבה מחדש.

אנחנו מתחילים איפה בפירוק.

ראשית יש לפתוח את פקק הניקוז שבתחתית התיבה ולרוקן את השמן מתוכה (התיבה בה אנו עוסקים כבר הגיעה מרוקנת משמן).

בזנב התיבה נמצא ציר המסתיים באוגן (פלאנג’).

tele-flange

מושכים אותו והוא נשלף ממקומו (אם לא עשה זאת ספונטנית קודם לכן). מה תפקידו של ציר זה? במכונית בעלת קפיצי עלים 1/2 אליפטיים מאחור, כמו הרובר, משתנה מרחק הסרן האחורי מהמנוע כשמשתנה גובה המכונית מעל פני הקרקע. ברוב המכוניות מורכב לכן גל-הינע (דרייב שאפט) בעל אורך משתנה (טלסקופי) – אבל לא ברובר, כמובן. ברובר משתנה אורך תיבת ההילוכים, תיבת ההילוכים היא היא הטלסקופית, וזה תפקידו של הציר הנידון – הוא נכנס או יוצא מתוך התיבה כנדרש. למכסה בורר ההילוכים צמודה לוחית ובה מנויים הפטנטים המגנים על התיבה הזו. כולם עוסקים בטלסקופיות הזו – וזו כנראה הסיבה מדוע לא תמצאו אותה במכוניות אחרות.

השלב הבא הוא פירוק אומים אחדים במידות 3/8 BSF ו 5/16 BSF המצמידים את יחידת ה Free Wheel לתיבת ההילוכים העיקרית. אחרי פירוקם מספיקות דפיקות אחדות בפטיש פלסטיק ומשיכה כדי לשחרר את ה-Free Wheel ולהפרידו מהתיבה העיקרית.

freewheel-complet-before

הרי הצצה לתוכו:

fw-inside-before

הוא נמצא כרגע במצב “נעול” (Fix). כפי שנראה בפרוטרוט בהמשך, ה-Free Wheel הוא בעצם רצ’ט, המאפשר העברת כוח סבובית רק בכוון אחד, והחלקה בכוון השני. תיאור מפורט של מבנהו ופעולתו הופיע בפרק הרביעי של “רובר חוזר מהמתים”.

החץ הלבן מצביע על מזלג המושך או דוחף גלגל שיניים מחוץ או לתוך יחידת ה-Free Wheel. כשהוא בתוכה פעולתה מבוטלת, וכשהוא מחוץ לה היא פעילה.

ניתן עכשיו להוציא את גלגל השיניים הזה ממקומו, ובעקבותיו גם את המזלג והציר אליו הוא מחובר.

fixfree1

הציר חלול ובתוכו נמצא קפיץ. כשהקפיץ רפוי גלגל השיניים משולב ב-Free Wheel וזה מצב FIX – ה-Free Wheel לא פועל והמכונית מתנהגת כמכונית רגילה. כבל העובר דרך הקפיץ והציר מסוגל לכווץ את הקפיץ ולהפריד בין גלגל השיניים וה-Free Wheel – זה מצב FREE שבו בכל פעם שהנהג מסיר את רגלו מדוושת הגאז מתנתק המנוע מהגלגלים והמכונית מתגלגלת בחופשיות (וניתן להחליף מהלכים ללא שימוש במצמד).

fixfree2

עכשיו נעבור אל צידה השני, האחורי, של יחידת ה-Free Wheel. היא מסתיימת במחזיר שמן. מפרקים ששה ברגי 1/4 BSW ומקישים קלות על בית המחזיר בפטיש פלסטיק – והוא משתחרר:

rear-oilretainer-before

המחזיר עצמו הוא מדגם עתיק יומין, עשוי מעור, ושמואל היה ממליץ עליו בהתלהבות.

retainer

מחזיר השמן המקורי, מעור, מימין, ומחזיר תחליפי מגומי – משמאל.

לכשעצמי מצאתי כי המחזירים המודרניים מגומי עושים היטב את המלאכה, בתנאי שהמשטח הנע בתוכם חלק דיו.

עכשיו יש לשחרר את הבטחונות מהאום המצמיד את את יחידת ה-Free Wheel למיסב האחורי, ולהסיר את האום. בהעדר מפתח מתאים ניתן לעשות זאת באמצעות איזמל ופטיש, בעדינות המתבקשת.

עוד דפיקות אחדות בפטיש פלסטיק על זנב ה-Free Wheel עצמו – והוא בידינו:

fw-complete-beforea

החץ הלבן מורה על הבורג החילזוני המפעיל את הספידומטר. הוא ניתן להחלפה וכך להסב את היחידה מ 16 כ”ס ל 10/12 כ”ס. אבל – החילזון והבורג התואם לו הם צמד מותאם, וחייבים להחליף את שניהם יחד, ולא – תיבת ההילוכים תרעיש.

spindle

ה spindle של הספידומטר, מותאם אינדיבידואלית לחילזון שלמעלה.

על תוך ה-Free Wheel מגן מכסה משונן, הקבוע במקומו על ידי טבעת אבטחה קפיצית.

avtacha

אחרי שיחרורם מתגלה סוף-סוף פנים ה-Free Wheel וכמעט שאין צורך בהסברת פעולתו, היא ברורה לגמרי כעת:

FW-insude-before

אגב, אפילו במצבה המזוהם הנוכחי פועלת היחידה ללא דופי. אחיזה של החלק החיצוני מראה כי ניתן לסובב את החלק הפנימי בכוון השעון, ואי אפשר לסובב אותו כנגד כוון השעון.

נותר עוד לחלוץ את המיסב הגדול מחלקו האחורי של בית ה-Free Wheel ואת מחזיר השמן מביתו שלו.

הריהו, עייף ויגע אחרי שעשה את שלו:

mesav-fw

בית ה Free Wheel ריק עתה, ממתין לניקוי יסודי ולבדיקת מצבו.

housinga

NEXT

PREV