שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – י”א.

אחרי שהסתיים הטיפול בציר הראשי אנו עוברים לציר המשני. תיבת ההילוכים של רובר מסדרה P2 (ושל כל הסדרות שבאו אחריו) היא מסוג “שילוב קבוע” ובה מסתובב הציר המשני תמיד, בין אם הוא מעביר כוח או לא. הציר נע על שני מיסבים, כאשר הקדמי מחובר לבית-הפעמון והאחורי לדופן האחורית של התיבה. אלו הם שני חלקים נפרדים!

התמונה הבאה ממחישה את המבנה:

gearbox-case

המיסב הקדמי, מיסב כדוריות מסוג RMS6 דפון לבית הפעמון ב- A (החץ השחור מורה על בית המיסב). המיסב האחורי, לעומתו, מיסב גלילים מסוג CRL7, דפון לקיר הפנימי האחורי של תיבת ההילוכים ב-B. מי שקובע את מיקומו המדוייק של הציר המשני במרחב הוא מיסב הכדוריות הקדמי. המיסב האחורי בנוי כך שיוכל להתאים את עצמו למיקום ו”לחיות” עם האפיצות הבלתי-נמנעת של ממדי התיבה:

layshaft-rear-bearing

כך נראית הקסווה ההחיצונית של המיסב האחורי. רק הקצה האחורי שלה סגור, ומיסב הגלילים יכול למקם את עצמו בכל מקום בתוכה (בגבולות הפיזור של ממדי התיבות השונות היוצאות מפס הייצור).

layshaft-rear-bearing1

כאמור, מיקום הציר במרחב נקבע על ידי המיסב הקדמי המדופן לבית-הפעמון ב-A.

layshaftbearing

המיסב (14) לחוץ בין מסגרת הפלדה (16) ומכסה האלומיניום (22).

אחרי שנקבע חד-משמעית מיקום המיסב, יש למקם על הציר, בדיוק לא פחות קטן, את גלגל השיניים של ההילוך המשולב. המשטחים הקדמי והאחורי שלו חייבים להיות על אותו מישור כמו המשטחים הקדמי והאחורי של גלגל השיניים של הפיניון, כפי שנראה בתמונה הבאה:

mishtachim

A הוא גלגל השיניים של הפיניון ו B הוא גלגל השיניים של ההילוך המשולב, והחיצים מורים על המשטחים הקדמיים והאחוריים שלהם.

את המרווח הדרוש בין המיסב וגלגל השיניים (של ההילוך המשולב) קובעת דיסקית מרווח קונית (C בציור שלהלן):

cone

רובר סיפקו דיסקית זאת במידות 8, 9, ו 10 מ”מ (בקירוב) ובהרכבה צריך היה לבחור את הדיסקית המתאימה. בהמשך חיי המודל שינו ברובר את חתך הדיסקית הזאת, כפי שנראה בתמונה שלהלן:

konus

A הוא החתך הישן, וב B הוא החתך החדש. הידוק האום (21) מקבע את כל שלושת גלגלי השיניים (11, 12, 13) כשביניהם צינור המרווח (18) לציר.

press

אך בעוד שבחתך A מהודקים כל הארבעה יחד ללא אפשרות תזוזה ביניהם, החתך B מאפשר תזוזה זעירה, שנועדה לאפשר לגלגלי השיניים להתפשט כשהם מתחממים. בחתך הישן נוצרו מאמצים גדולים ומיותרים על הציר כשהתיבה הגיעה לטמפרטורת העבודה.

כך נראית דיסקית המרווח מסוג A על הציר:

old-cone

היא חוסמת את ההילוך הקבוע ולא מאפשרת לו להתפשט כשהוא מתחמם.

וכך נראית דיסקית המרווח מסוג B על הציר:

new-cone

היא מאפשרת מרווח התפשטות לגלגל השיניים.

היו בידי דיסקיות קוניות משומשות אחדות, מהסוג הישן, שהנזק שהמאמצים הנ”ל גורמים ניכרים בהם:

nezek

ביקשתי איפוא מטינו שייצר דיסקית מסוג B. לרוע המזל תרשים הדיסקית מטיפוס B המופיע בספר המוסך של ה-RSR הוא תרשים עקרוני בלבד, ללא מידות. ניסיתי לכן לתת בו מידות, באמצעות ערך משולש מדיסקיות A שבידי

konus-midot

והרי מה שיצא, בצד דיסקית A:

both

זוהי התקדמות, אך עדיין נדרש מקצה שיפורים, ועל כך בפעם הבאה.

NEXT

PREV