שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – י”ד.

הסתיימו הנקיונות והגיע הזמן להרכיב את התיבה. ההרכבה כוללת קיבוע מספר מיסבי כדורים גדולים, יקרים וקריטיים במקומם. הרכבתם מין הדין שתערך באמצעות מכבש (press).

מתחילים מהזנב, כלומר מה Freewheel.

כך התחלנו:

http://lulis.org/wp-content/uploads/2013/07/freewheel-complet-before.jpg

וזו פרישתו:

freewheel

ליבו הוא הרצט (5, 11), ואלו שני חלקיו העיקריים:

rachet

ראשית מלבישים את מיסב הגלילים 16 (הנדיר ויקר המציאות) על האקסנטר (11):

excenter

זהו האקסנטר הנכון“, שלמזלי נמצא במלאי שלי. כזכור, התיבה הזו הגיעה עם אקסנטר הפוך.

עכשיו מכניסים את האקסנטר למקומו ומרכיבים את הטריזים (14):

wedges

זהו החלק הקשה ביותר, ואולי נכון יותר הטריקיביותר בסיפור. משמנים קלות את הטריז, מכניסים אותו קרוב למחומש (13), ודוחפים אותו ככל הניתן כנגד כיוון השעון. עכשיו לוחצים את הקפיץ (15) למקומו ומוודאים כי הוא נמצא בשני החורים שנועדו לו: האחד בטריז והשני במחומש. לבסוף מכניסים את הגלילים (17, 18, 19) למקומם, הקטן תחילה והגדול בסוף.

rachet1

עכשיו ניתן להניח את המכסה (20) ולאבטח בטבעת האבטחה (21):

cover

זה הזמן להכניס את המיסב הגדול (22) לזנב בית ה Freewheel:

ולאבטח גם אותו בטבעת האבטחה שלו (23). הצעד הבא הוא החזרת מזלג ברירת free/fix למקומו (40, 41). מאוחר יותר זה יהיה הרבה יותר קשהאחרי כן מגיעה לחיצת מכלול הרצט לתוך המיסב.

מרגע שמבצבץ התבריג מבעד למיסב ניתן לבצע את ההחדרה הזאת באמצעות אום האבטחה (26) ומפתח צינורות הגון:

jabka

עוגן גל ההנע (31) תפוש במלחציים ומשמש כאן כקונטרה“. המגבת הישנה שומרת עליו מפני פגיעה.

הרי הוא במקומו מאחור:

http://lulis.org/wp-content/uploads/2013/09/sgira2.jpg

ומלפנים:

fix

נותר עוד להוסיף את תמסורת הספידומטר (32, 33):

במקור אין אטם בינה לבין גוף ה Freewheel. אי לכך לא יצרתי אטם, אבל מרחתי את משטחי הממשק ביניהם בשכבה נאה של RTV אדום.

נותר עוד לנעול את אום האבטחה (26) ולהתקין את מחזיר השמן (28, 27) – אך על כך בפעם הבאה.

NEXT

PREV