רובר 10: שפוץ מנוע י”ג

אחרי שערכנו הכרות עם DKY4A אפשר להתחיל בשיפוץ. תחילתו של זה היא, כמובן, בחיטוט נמרץ בקופסת המפלגים וחלקיהם שבמחסן ובירור מה יש ומה אין.
נמצאו חלקים של ארבעה מפלגים על רוב חלקיהם. ואלו הם:
1) DKY4A מס 40058F מסוג A131 שהוא מפלג של מוריס 10, דגמי 1947-8.
2) DKY4A מס 40270A מסוג BN208 שהוא מפלג של אוסטין A70, דגמי 51-52.
3) DKZ4A מס 40164A מסוג P74 שהוא מפלג של ווקסהול 12, דגמי 46-47.
כולם מפלגים שפורקו ממנועי רובר 10…
4) DKY4A מס 409629 מסוג G45 שהוא מפלג של רובר 10, 1946-7!
אפילו שמפלג זה נשא את המספר הסידורי הנכון, לא היה לי שום בטחון בכך שהמשקולות והקפיצים שלו הם מהסוג הנכון, והמתאים לעקומת קידום ההצתה הנחוצה לרובר 10. למען האמת, בליבי מקנן חשד כבד שהם לא. גם העקומה לא נמצאת בידי, וגם אין לי המכשור הנחוץ לבדיקתה (עוד עליו – בהמשך). אז מה עושים?
ה Distributor Doctor מאנגליה לא רק טוען כי בידיו כל הנ”ל אלא כי הוא מסוגל לחדש את המפלג הישן ולהביא אותו למצב טוב יותר מאשר זה שבו עזב את מפעל לוקס בשעתו.
הוא מפרק את המפלג לחלקיו, מנקה אותו על ידי התזת כדורי זכוכית זעירים, מלטש ומאזן דינמית את הציר והצלחת, מחליף את כל הטעון החלפה, מרכיב משקולות וקפיצים בעלי המספר הקטלוגי הנכון, ומקזז את עקומת הקידום לערכה הרצוי על ידי מתקן הרצה סטרובוסקופי. לסיום הוא מצייד את המפלג במגעים וקבל חדשים, ברוטור “אדום” בעל עמידות מתח משופרת, ומכסה מפלג מתאים. גם תועלתם של אלה תסקר בהמשך.
בתקווה שהנ”ל באמת מבצע את אשר הוא מבטיח יהיה בידי, לכשיחזור, מפלג “מסטר” בעל עקומת קידום נכונה, אותה אוכל להעתיק לכל יתר המפלגים שברשותי (שניים מהם פעילים, והיתר למנועים רזרביים ומשתקמים), וגם לבצע כיוון הצתה סטטי. גם על כך בהמשך.
מה עושים בינתיים? כי התור אצל הדוקטור ארוך ויעבור עוד זמן עד שהחולה שנשלח אליו יבריא ויחזור לרשותי.
בינתיים מתקנים מפלג ומכינים אותו כך שיהיה זמין לקראת התנעת הבכורה של המנוע המשתקם – 6110704.
הדבר הראשון שיש לבדוק הוא החופש בין הציר ותותבי הברונזה הראשיים – עליו להיות בקושי מורגש. מבחינה זו יש יתרון למפלגים המורכבים ברובר על פני אלו המורכבים ב MG. האחרונים מונעים ישירות מגל הזיזים על ידי גלגל שיניים.

mg6

The MG T series distributor is gear driven, which wears the bushes

הדבר יוצר עומס על תותבי הברונזה וגורם לשחיקה מהירה בהם. ברובר מונע המפלג בצורה שונה, באמצעות משאבת השמן והשחיקה במפלג קטנה יותר:
תמונה
בחינה של המפלג העלתה שתי נקודות הטעונות טיפול: המשקולות והחופש האורכי.
באחת המשקולות נשחק “עזר ההחלקה” לחלוטין וכתוצאה מכך נגררה המשקולת על הצלחת, גורמת לשחיקה ומשבשת את כל עקומת הקידום:

A common issue : the wights interfire with the turn table

השתמשנו במשקולת “תורמת” ושלפנו ממנה את עזר ההחלקה והעברנו אותו למשקולת הפגומה, שהיתה במצב טוב משאר הבחינות. זו ההזדמנות לציין כי קיים אתר יפני בו משפץ מאסאקי סאקאגוצ’י, חובב מכוניות MG מדגם Y, חלקי מפלג DKY4A לשמחת לבם של בעלי ה MG הישנות, ואחרים.
החלקים שהוא מייצר, ב CNC שלו, הם כנראה ברמה שלא חלמו עליה בלוקס:

egperci8

Quality wights bushes connectors and springs, made in Jappan

egperci11 egperci12 egperci13
אבל עם כל יופיים, זמנם כנראה עבר, כפי שנראה בהמשך.
החופש האורכי (מעלה\מטה) המותר לציר הוא כ 0.1 מ”מ, והיה בפועל הרבה יותר גדול. בפרישת חלקי המפלג נראות שתי דיסקיות השולטות על המרווח הזה:
shims
הדיסקית התחתונה היא מס’ 30, והעליונה נמצאת ממש מתחת ל”צלחת” ואינה מסומנת במספר. שתי הדיסקיות אמורות להיות עשויות מפייבר, אם כי באתרים רבים מצויינות ונראות דווקא דיסקיות מארד או אקולון\טפלון. הצלחתי להשיג דיסקיות פייבר מתאימות וטינו הרכיב אותן במפלג עם החופש הנכון. כך נראית דרך ההרכבה במדריך לוקס:

fiber1

correct assembly according to the Lucas catalog

המפלג (“מפלג החרום”) הורכב מחדש ומוכן עתה לחזור למנוע.

rd

The finished product.

ולסיום פרק המפלג – מילים אחדות על ההמשך. העולם עובר בהמוניו למפלגים אלקטרוניים, ואפילו אתרי השיפוץ האדוקים ביותר מציעים תחליפים אלקטרוניים למפלגים המכנים הישנים. אתה מבקש לשפץ DKY4A – ומיד מוצע לך תחליף אלקטרוני הנראה בדיוק אותו הדבר.
לענייננו, שני יתרונות חשובים לאלקטרוניים על המכניים: הראשון – המגעים לא מתבלים, לא זקוקים לכוונון חוזר ונשנה ואינם מהווים עומס מכני על ציר המפלג. השני – ניתן לחבר אליהם יחידת קידום אלקטרונית (אחרי שקושרים את המשקולות ומבטלים כך את הקידום המכני), ובעלת עקום קידום שאנו יכולים לעצב כרצוננו. אחרי שסקרנו כאן את הקידום המכני יש להניח כי אנו כבר מודעים למגבלותיו ולתוחלת הנמוכה שיש לשמירתו במצב מיטבי.
אבל – לא ניתן (או לפחות קשה מאד) לערוך כוונון הצתה סטטי למפלג זה, כפי שניתן לערוך למנוע בעל מפלג מכני מהסוג הישן. בפרט הדבר מאתגר כשמדובר במנוע המורכב עכשיו מאלף, כפי שאנו עושים.
אי לכך, ישמש המפלג ששופץ עכשיו, או זה שיחזור משיקום באנגליה מולדתו, להתנעת המנוע הראשונית. לאחריה ננסה מפלג אלקטרוני על כל נפלאותיו.

NEXT

PREV