צבע חדש לרובר הישן- ח’.

והפעם נעסוק בחרטום, ובירכתיים – ובמשהו שביניהם.

מכסה המנוע היה אחד החלקים שבגינו התחלנו את כל סבב השיפוץ הנכחי: לא רק שהוא לא ישב נכון וטוב במקומו, אלא שאחרי פחות מחמשעשרה שנה כבר החלו לצוץ גילדי חלודה אחדים מתחת לצבע. אי לכך, תיקן טינו כמה הלחמות רופפות, והצבע הוסר מעל המכסה:

hood1

לאחר מכן הוא שופשף עד שנשאר פח בוהק והתחילה צביעתו בצבע יסוד:

hood2

hood3

עכשיו הושלם צפחו בחומרובקרוב תתחיל דפנה בליטושו:

hood4

שנים רבות חנה הרובר ברחוב – ואף כי מדובר בעיר שחונה – בארשבע – ניקוו בו מספיק מי גשמים וממטרות שיכולים לגרום לחלודה. אחד המקומות המועדים יותר מכל לכך הוא תחתית תא המטען. ומכיוון שברובר הכל הפוך, תא המטען ברובר אינו נפתח כלפי מעלה, אלא להפך, כלפי מטה, ומותיר תחתיו קערה נאה למים הנקווים. הנה היא כפי שנמצאה בתחילת העבודה, עם טלאי גדול ולא מקצועי בתוכה, זכר לסיבוב הראשון במאבק נגד החלודה – גם הוא כבר בן כמה וכמה שנים טובות:

baga-af

כך זה אז נראה מלמטה:

baga1

דפנה לא סובלת דברים כאלו, ואי לכך הוסר הטלאי הנל אחר כבוד:

kiloof1

ואלון ריתך, בדייקנות המתבקשת, טלאי חדש, מקצועי יותר:

tlay

ועכשיו הוא נעלם תחת צבע היסוד ושכבת החומר:

baga-ready

מכסה תא המטען – שהוא עצמו תא האיכסון של הגלגל הרזרבי עבר כבר את שלבי ההכנה הראשונים ולוטש גם מבפנים:

trunk

וכבר עבר צביעת בוחן ראשונה, בשחור:

trunk-sh1

trunk-sh2

בין החרטום והירכתיים, נמצאות (בין השאר) המדרגות. גם המדרגות הללו חשופות להיקוות מים והן מועדות לפורענות חלודה.

כך נראו המדרגות של 26-453 באחד משלבי השיקום הראשונים:

mad1-y

השיקום של אחת מהן דרש כל כך הרבה משאבים שהעדפנו אז ליבא רפליקה מוכנה:

madrega

המדרגות של 26-069 לא היו במצב כל כך גרוע אך גם הן דרשו עבודה מרובה:

mad3

mad2a

 

mad2

והשלב הבא:

mad4

כל מדרגה עשויה משני חלקים, עליון ותחתון. תפקיד התחתון הוא להדק את שטיח הגומי המצפה את החלק העליון, ולשאת בגאווה את פס העיטור מצופה ניקל. החלקים התחתונים זוכים גם הם לאותו טיפול של העליונים:

mad-side1

mad-side2

NEXT

PREV