השנה השבעים מתחילה

הנה הגיע חודש מרץ – ואיתו עוד מבחן שנתי לרובר הירוק. אילולי אותן שנים מטורפות שבהן היה צריך ל”העביר אותו טסט” פעמיים בשנה, הייתי אומר שזה כבר הטסט השבעים במספר. אבל בפועל זה אולי הטסט השמונים או התשעים. אכן, 26-069 היא מכונית מורשית מאד-מאד לנוע בדרכים.

בסך הכל עברו רק כ-300 ק”מ מהטסט הקודם, אז מה כבר יכול להתקלקל? שאלה טובה. אבל בכל זאת זו הזדמנות לערוך “תחזוקה מונעת” והפריט בו בחרתי הפעם הם גומיות המגן של “משאבות הבלם” הקדמיות.

ברובר אלו הן “משאבות” מכניות, הקרויות באנגלית expanders, כלומר “מתפשטות” (T בתמונה שלהלן):

shoo

תיאור סכמטי של משאבה כזו נראה בתמונה הבאה:

HK2

כשמוט הבלם (brake rod) נמשך ימינה, דוחף הטריז (wedge) את שתי הבוכנות (piston), והן מצידן דוחסות את סנדלי הבלימה (brake shoe) אל תוף הבלימה.

יש הבדל חשוב אחד בין המשאבות המכניות הללו ובין משאבות בלם הידראוליות: שתי הבוכנות המכניות נעות בדיוק אותו מרחק, בעוד שבמשאבה הידראולית כל בוכנה תנוע את המרחק הדרוש כדי להביא את הסנדל במגע עם התוף. אבל לא תמיד עובי הרפידות שווה בשני הסנדלים. אילו המשאבה המכנית היתה קבועה במקומה (כמו המשאבה ההידראולית) היתה התנועה נעצרת כשרק אחד משני הסנדלים לחוץ לתוף – והבלימה נפגמת. אי לכך המשאבה המכנית צריכה “לצוף” על מגש הבלמים (back plate באנגלית) – רק כך נלחצים שני הסנדלים במידה שווה, ולכן החורים במגש אליפטיים ולא מעגליים (sloted hole in backplate). עוד נחזור לכך בהמשך. תפקיד הגומיה (rubber boot) הוא להגן על המשאבה בפני מים ולכלוך היכולים לחדור אליה מהדרך ולשבש את פעולתה התקינה. לרוע המזל, או התכנון, במשאבות הגלגלים הקדמיים מתנהג מוט המתיחה (ה”שטנגה”) של הבלם כסכין, החותך את הגומיה כאשר מפנים את המכונית ימינה או שמאלה. הבה נראה מדוע. התמונה הבאה מראה את חיבור הטריז למוט כשהמכונית בפניה:

zavit

בית המשאבה הקדמית מותאם לאפשרות שתווצר זוית גדולה בינו לבין המוט:

hause

בתמונה הבאה רואים כיצד המוט “מסתדר” עם החריץ בבית המשאבה בפניה, כשהגומיה מורחקת

zavit2

ועל הבעיה שנוצרת כשהגומיה במקומה:

zavit1

כדי שהגומיה לא תנזק, עליה להיות רכה מאד.

כך נראית גומיה אחרי תקופת שימוש לא ארוכה:

pazua

הטיפול מתחיל בהוצאת המשאבות מן המכונית, פירוקן וניקויין היסודי:

prisa

לאחר מכן גירוז במשחת סיכה לטמפרטורה גבוהה, והרכבה מחדש:

murkav

הנה הגומיות החדשות ולצידן הישנה, הפצועה:

comp

גריז גורם להקשחת הגומי, ולכן לא נכון למלא את הגומיה הזאת בגריז!

הרי הרכבת נסיון של הגומיה החדשה:

bamakom

וכך נראת בדיקת המכלול כשההגה בפניה מלאה שמאלה:

range

ההרכבה הסופית כוללת דיסקיות סליליות ופינים מתפצלים, כאשר הרעיון הכללי הוא מתן אפשרות לתנועה חפשית של המשאבה על הציר האופקי. פרטים נוספים כאן.

למותר לציין כי הרובר עברה גם את הטסט הזה בקלילות, ועוד היד נטויה!