אוגוסט 03

תגיות

ד”ר רוז, חקר המוח ושגעונות קטנים אחרים (ה’)

בפרק הקודם סופר כיצד החליט הדר רוז את הנועזת בהחלטות חייו ושלח את הטורר הותיק שלו לשיפוץ בסדנת שיפוץ מהוללת, מהליגה הלאומית, וגם סופר על החשבונות המפולפלים (והמפוארים!) שהסדנה הזו החלה להגיש לו, בו במקום.

גם החשבונות וגם הדוחות הודפסו בצבע על נייר משובח. צורפו להם תקליטורים (CD) של תמונות המתעדות את התקדמות העבודה (אחד מהם אפילו הכיל סרטון שבו אחד העובדים צועק אל תצלם אותי!”). למרבה הצער הדוחות לא התיחסו לצילומים (בנוסח פורקה הכנף השמאלית האחורית, ראה צילום מס’ 4”), ולכן בנוסח המובא להלן קישורים אלו משוערים בלבד, כמיטב יכולתי להבין דבר מתוך דבר.

הפור נפל בראשית הסתיו. ולקראת סופו שלח מנהל הסדנה דוח תקופתי ללקוח שלו, כתוב בסגנון בו כתובות פקודות מבצע, או דוחו”ת מודיעין. סגנון בו המועט מחזיק את המרובה, ובעיקר צופן סוד לבל יפוג ערפל הקרב. הרי לפניכם נוסח מרוכך של אותו מסמך, משולב בתמונות, כאמור, כהצעה.

4 דצמבר 2009

הרכב הורם על מנשאים (‘חמורים’ בשפת המכונאים) מחוץ למוסך והוסרו הגלגלים. המרכב והאשיה נשטפו במסירי שומנים ובקיטור. הוחזרו הגלגלים והרכב גולגל לתוך המוסך. במוסך הורם שנית על מנשאים והוסרו הגלגלים.

ממוטות ברזל בעלי פרופיל מרובע נבנה שלד תמיכה למרכב העשוי מעץ ומאלומיניום.

100_0516

בוצעה הערכה של מצב המרכב, ואז התחיל פירוק נוסף. הוסר בסיס פחהברזל למושב האחורי.

100_0176

נקדחו כל ריתוכי הנקודה והושחזו כל הריתוכים האחרים. הוסרו הקליפסים של החיפוי (הגג) ושל חלונות הדלתות,

hasart-klipsim

 

המחברים שלהם וקישוטי הספים (אלומיניום ועץ),

chalonot-hadlatot

גם הריפוד של עמוד ‘A’ הוסר.

hasarat-A

The upholstery had been removed

הוסרו הפנל השמאלי של הרביע האחורי והסיומת של הסף – שניהם מאלומיניום ממוסמר לשלד מעץ.

rear-quorter

Replicas of the old stuff had been made

100_0203

נערכה הערכה של מצב הכנפיים הפנימיות, הגשר האחורי, “קיר האשהאחורי, והתקבלה החלטה על הדרך לפירוקם ותיקונם.

הוסר קיר האשהאחורי והריפוד של עמוד ‘B’.

 

ריתוכי הנקודה ניקדחו וכל הריתוכים הושחזו. על פח בעובי 1.6 ממ סומנו ונחתכו כל חלקי הספים הפנימיים, ואחר קופלו בעזרת מכונת קיפול גדולה.

kipool

using sophisticated and expensive machines

באופן דומה הוכנו החלקים העליונים, התחתונים והחיצוניים וקופלו כנדרש, ואז קומרו בהם הקימורים הדרושים בעזרת מכונת כיווץ.

 

ייוצרו החלקים האחוריים של המרכב (אלו שאחרי הרביע האחורי) תוך קיפול חלקים שונים וריתוכם ככל שנדרש. כל הריתוכים הושחזו כדי שיהיו נסתרים מן העין, כמו במקור.

 

הוסרה הדלת השמאלית וכמו כן הוסרה הכנף השמאלית בשלמותה.

delet

הוכנו העתקי נייר של הכנף הפנימית ככל הנדרש. לאחר מכן סומן בעזרתם פח בעובי 1.2 ממ, להכנת כל חלקי הכנף הפנימית. הפח נגזר לפי הסימון והוחל עיצובו עי מכונת כיווץ וגלגל אנגלי. העבודה המשיכה ויוצרו חלקים רבים.

החלקים הורכבו זמנית והוצמדו זה לזה באמצעות מהדקים וריתוך נקודתי, ואחר הורכבו על גוף המכונית לנסיון, ועיצובם שונה כנדרש. לאחר מכן הוסרו מן המכונית, רותכו נקודתית ולאחר מכן ריתוך תפר, כפי שנעשה במקור. כל הריתוכים הושחזו עד שהושג מתאר חלק של הכנף, והיא חוברה זמנית למרכב.

KanafA1

Stages of recreating the wheel arches (see next pictures)

KanafA2

KanafA3

KanafA4

KanafA5

Inner arches in progress

KanafA6

KanafA7

KanafA8

KanafA9

הותחל ייצור קיר האש האחורי. סומנו קווי הגזירה על פח פלדה בעובי 1.2 ממ, ובוצעה הגזירה, ונערכו הכיפופים והכיווצים הדרושים.

נבחן מצב הגשר האחורי ונקודות העיגון של המרכב לאשיה. החלודה הוסרה ממנו על ידי שימוש במברשת חשמלית ואקדח מחטים

נמצא כי מצבם של חלקים מהאשיה והגשר התדרדר בצורה רצינית.

הוחלט לא לתקנם אלא לייצר להם תחליפים מפח בעובי 1.6 ממ, שקופל ועוצב כנדרש על מנת לשכפל את החלק המקורי. הגשר המקורי הוסר והטיפול בחלודת האשיה נמשך. החלקים החדשים הוצמדו למקומם, ולאחר מכן רותכו נקודתית ואחר רותכו בתפר לאבטחה מלאה.

יוצרו עוד נקודות עיגון וחוזקו מגזרים, הוצבו במקומם ורותכו כמו במקור.

קיר האש האחורי סומן ונגזר מפח בעובי 1.2 ממ, קופל ועוצב כנדרש. החלק החדש הוצב זמנית על כלי הרכב והוצמד באמצעות לחצנים.

הוסרו חלקי האלומיניום האחוריים משמאל ומימין כולל כיסוי הסף. יוצרו תחליפים כמתואר למעלה. הורכבו כל החלקים ורותכו נקודתית זה לזה. לאחר מכן הרכבת נסיון על המכונית, התאמה, הסרה וריתוך מלא לסיום, כולל השחזה לגימור נאה.

תחילת יצירה מחדש של תא המטען, גזירה, כווץ וכיפוף כנדרש (אלומיניום).

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV