אוגוסט 05

תגיות

ד”ר רוז, חקר המוח ושגעונות קטנים אחרים (ו’)

חורף 2010 מתחיל והעבודה על הטורר נמשכת במלוא המרץ.

כדי להקל על ההבנה של הקטע הבא נקדיש מילים אחדות לתאור מבנה הטורר.

הבסיס הוא rolling chassis של רובר 12.

ptwo87

A (reinforced, see later) rolling chassis of Rover 12 is the basis of the tourer

לבסיס זה מוצמדות, משני צדיו, שתי מסילותברזל חלולות בעלות פרופיל מרובע, ניתן לראות אותן בתמונות הבאות, משני צידי האשיה:

mivne-1

The sills connect the fire wall (steel, taken from rover 12) with the Aluminum rear. their integrity and strength are essential

mivne-2

The sills are on the very side

מסילות אלו נקראות הספים“. החלק הקדמי של המרכב (עד קיר האש האחורי) מחובר לספים אלו, ולא לאשיה. הוא מכיל שתי יחידות נפרדות – הקדמית והאחורית, וביניהן הדלתות. ציר כל דלת מחובר לחלק האחורי – אלו הן דלתות התאבדות“.

זנבהמכונית מחובר לאשיה ועשוי מאלומיניום. מבנה זה עושה את הפשלת המרכב מן האשיה למסובכת במיוחד ומסוכנת עד לאבדן צלם אוטו.

זה הרקע לדוחות ההמשך של המנהל:

31 לדצמבר 2009

פרד יקר,

העבודה על רכבך נמשכת והתוצאות נפלאות. לוטה תקציר, טבלת שעות העבודה, והחשבון. שים לב כי תאריך החשבון הוא 31 בדצמבר על מנת שתוכל ליהנות מתעריף המעמ הישן.

תקציר העבודה שבוצעה.

נמשכו תיקוני חלקו האחורי של המרכב ומבנה הספים. מאמץ רב הושקע ביצור ועיצוב חלקה העליון של הכנף הימנית האחורית, כולל ריתוכים רבים ככל הנדרש. הוסר הלוח הפנימי ורותך נקודתית לכל אורך הקשת.

prisa

Rear wheel arches continued

יוצרו ורותכו לשוניות הקישוט, וכמו כן הוכנה תבנית מנייר לכל אחד מחלקי הקשת האחורית. זו נגזרה מפח ברזל בעובי 1.2 ממ, ובאמצעות מכונות המתיחה, הכיווץ והגלגל האנגלי עובדו לצורה הרצויה.

prisa1

והרי סרטון המדגים מכונת מתיחה:

https://youtu.be/TN8hEplJgaE 

החלקים שיוצרו רותכו יחד במלואם, ואז נקדחו בהם החורים המיועדים לשקעי מוטות הגג המתקפל.

prisa2

בשלב זה פורקו מן המכונית כל החלקים החדשים שיוצרו, והוכנו לצביעת יסוד על ידי שפשוף ב’סקוטשברייט’ ונייר לטש. כל החלקים נתלו בחדר הצבע ורוססו פעמיים בצבע יסוד צורב. כנל נעשה לגשר האחורי ולקיר האש החדשים.

תמונות שלב זה פורסמו בפרק הקודם.

התחלת תיקון מבנה הסף השמאלי וקודם כל בחינה מדוקדקת לגילוי חלודה וכיוב, ואז חיתוך של כ־3/4 מהסף מתוך כוונה להחליפו בחדש.

sil04

The creation of a new sill begins with cutting the old one off

על פח פלדה בעובי 2.00 ממ סומנו מקטעי החיזוק של חלקיו הקדמיים של הסף – פנימי וחיצוני – ואז נגזרו.

They are made section by section

מנשאי הסף (החיבורים שלהם לאשיה) הושחזו ונצבעו בצבע מגן מפני חלודה. כמו כן נצבעו כל חלקי הפנים של הסף החדש שיוצר.

ממוט פלדה עגול בקוטר 25 ממ נחרטו 8 דיסקיות מרווח (ספייסרים) למנשאי הסף וגם נקדחו כנדרש. הצבת החלק הפנימי של הסף השמאלי והצמדתו עי קידוח וברגים לאשיה,

sil24

ייצור החלק החיצוני

sil35

הידוק החלק החיצוני, ריתוך דיסקיות המרווח והצמדת חלקי הסף הישנים והחדשים יחד,

sil18

ואז ריתוכם זה לזה.

ריתוך נקודה תחילה שאחריו בא ריתוך תפר ואז השחזת כל הריתוך עד שיתקבל תיקון בלתי נראה.

sil17

גם הסף השמאלי זכה לאותו טיפול. בשני הספים נקדחו חורי ניקוז רבים, כפי שהיה במקור.

יוצרו מקטעי תיקון לתושבת המרכב הקדמי (עמוד A), הוצבו במקומם ואז רותכו במלואם, והושחזו עד שהתיקון לא נראה.

נבחנו חלקי המרכב האחוריים, שלד העץ המסעדים וכו’. אובחנו תולעי עץ, ולפי הוראות הדר רוז טופל העץ בכמות גדולה של חומר נגד תולעים.

הותאמו שתי הדלתות לעמוד ‘B’, הוצמדו כבמקור, ואז הוצבו עמודי ‘B’ על הספים. הם רותכו למקומם, תחילה נקודתית ואחרי כן בריתוך תפר.

sil40

Recreation of ‘B’ poll, and adjusting the doors accordingly

הותחלו תיקונים למכסה תא המטען, במיוחד לתא הגלגל הרזרבי. הוסרו על ידי קידוח כל המסמרות המהדקות את חלקו הפנימי למכסה, כדי שיהיה אפשר להוציא את החלק הפנימי מתוך המכונית.

Spare wheel compartment recreation

החלק שהוצא שימש לסימון פח אלומיניום בעובי 1.2, ממנו נבנה לו תחליף.

הפרק הבא NEXT

החלק הקודם PREV