אוגוסט 11

תגיות

ד”ר רוז, חקר המוח ושגעונות קטנים אחרים (י’)

ושוב סתיו.

2 אוקטובר 2010

פרד יקר,

בתשובה לרובר 12 טורר 1947

הריתוכים לכנפיים ולמדרכות שלך נשלמו, ופירוש הדבר כי כל מבנה המרכב הושלם. לוטים סיכום העבודה, פירוט שעות העבודה והחשבון.

סיכום

בדיקת התאמת כל הכנפיים והמדרכות להרכבה. נמצאו נזקים קשים וקורוזיה ושטחים רבים של ‘חומר פחחים’ ותיקונים גרועים. בתיאום איתך נשלחו הכנפיים לניקוי חול וטיפול במסירי צבע.

איסוף הכנפיים ובחינה נוספת שלהן.

התחלת תיקון הכנף הקדמית השמאלית, וביצוע תיקונים רבים עליה ככל הנדרש. קטעים גדולים נגזרו מפח פלדה בעובי 1.2 ממ ושמשו לתיקון החלק הקדמי של הכנף. החלקים עוצבו על ידי גלגל אנגלי, לקבלת העיקולים הדרושים ליצירת המראה המקורי, תוך שימוש במכונת כיווץ.

kidmiot

Front wings

kidmiot1

המשך יצירת הקיפול על תיל פלדה שבשולי הכנף. השתמשנו בתיל בקוטר 3 ממ סביבו קופלו שולי הכנף כמו במקור.

kidmit

 

הסרת חלקים חלודים רבים מקדמת הכנף ואז התאמת החלקים שישמשו לתיקון, ריתוך נקודתי לשם החזקת החלקים במקום. יצור חלקי תיקון מפח 1.2 ממ לחלקה האחורי של הכנף. גם כאן נערך העיצוב תוך שימוש באמצעים שהוזכרו למעלה, וכריכת השוליים סביב תיל בקוטר 3 ממ. ריתוך נקודתי לאחיזה זמנית, ואחריו ריתוך רציף והחלקה על ידי השחזה.

תיקון חלקה האחורי של הכנף והמשטח הישר שבאיזור בו היא מתחברת למדרכה. גזירת הקטעים הרקובים וריתוך חלקים תחליפיים במקומם. השחזת כל הריתוכים כדי שהתיקון לא יראה. מפח 1.2 ממ נגזר ועוצב חלק מקשת הגלגל האחורי, הותאם למקומו, רותך והושחז.

כנל לכנף הימנית הקדמית.

בחינת החצאיותהפנימיות של הגלגלים הקדמיים וביצוע תיקונים רבים בהם, מפח בעובי 1.2 ממ. הטלאים עוצבו, קופלו והותאמו למקומם. החלקים הרקובים נגזרו והחדשים רותכו במקומם, תחילה נקודתית ואז ריתוך תפר, ולבסוף הושחזו כדי להטמיע את התיקון בחלק.

התקנת הכנפיים המתוקנות במכונית וקידוח חורים לברגי החיבור כנדרש. מפח בעובי 2 ממ יצור מסגרות חיבור לכנפיים עיצובן כנדרש וריתוך להתאמה מלאה. הרכבת מכסה המנוע וצדדיו והתאמתם לכנפיים

תיקון והרכבת המדרכות, וכמו כן את התפסים שלהן.

בחינת שתי הכנפיים האחוריות והתחלת התיקונים על הימנית. יצור טלאים לחלקה האחורי מפח בעובי 1.2 ממ וגם לקשת הגלגל הקדמית. עיצוב כמו בכנפיים הקדמיות וביצוע אותה עבודה רבה. כנל לכנף השמאלית.

achoriot

Fitting examined; holes drilled

achorit-vekeshet

קידוח חורי הצמדה לגוף בשתי הכנפיים והצמדתן. כוונון והתאמה ככל הנדרש.

כפי שאתה יכול לראות כל עבודות התיקון לגוף המכונית נשלמו, היא מורכבת בשלמותה ומוכנה למשלוח.

אני מבין שאתה מעוניין כרגע לערוך הפסקה מתיקונים, ושהמכונית תוחזר אליך. מכיוון שהכנפיים כולן מפלדה חשופה הן תתכסנה במהירות בחלודה. אם אמור לחלוף זמן מה עד שהמכונית תצבע עצתי היא לצבוע אותן בצבע יסוד כדי שישתמרו. אנא ציין אם ברצונך שנעשה זאת.

ובינתיים בטוחני כי ההתקדמות זוכה לאישורך ואני מצפה לשוחח איתך בקרוב.

כל טוב

(החשבון כלל 160 שעות עבודה [20 יום], 250 לישט לניקוי חול, 100 לישט פח סהכ כ6000 לישט שיו אז 36000 שח)

עוברים כמעט חודשיים. עוד מעט חורף.

22 לנובמבר 2010

פרד היקר,

בתשובה לרובר 12 טורר 1947

כידוע לך תיקוני מבנה המרכב של רכבך הסתיימו. בנוסף ארבעת הכנפיים הוסרו מן המכונית, הוכנו לצבע ונצבעו בצבע יסוד, בהתאם להנחיותיך. לוטה החשבון שלנו לביצוע עבודות אלה.

DB-2010-9

(פרוק, צביעה בצבע יסוד והרכבה מחדש 660 לישט ~ 4000 שח. השק אבד וד”ר רוז נאלץ לכתוב אחר במקומו).

בנוגע להשבת הרכב וחלקיו אליך, כוונתנו לעשות זאת ביום שלישי ה־30 לנובמבר. אני סמוך ובטוח כי זה מועד נוח ומצפה לאישורך.

מצפה לראותך שנית,

כל טוב

זה מכתבו האחרון של מנהל הסדנה לדר רוז. החשבון הכולל הסתכם ב 32000 לישט (כ 190000 שח במונחי אותו זמן).

בפרק הבא אסקור את המצב בו הוחזרה המכונית לבעליה ואעיר הערות אחדות על פועלה של הסדנה וערכו.

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV