אוגוסט 10

תגיות

ד”ר רוז, חקר המוח ושגעונות קטנים אחרים (ט’)

שיפוץ הטורר מתמשך אל תוך קיץ 2010. הדוחות, משום מה, מתקצרים וגם התמונות נעלמות (או למצער לא הגיעו לידי). מהעדרם נאלצתי להשתמש בתמונות אילוסטרציה שצילמו אחרים או צילמתי בעצמי. אבל מנגינת התשלומים לעולם נשארת.

1 ביולי 2010

פרד יקר,

העבודה על רכבך נמשכת ואני מצפה כי העבודה על המרכב תסתיים השבוע. אנא קבל סיכום העבודה שנעשתה, דוח שעות עבודה וחשבון.

סיכום

על לוח עץ לבוד בעובי 4 ממ סומנו ואחר נחתכו ונקדחו סיומות הספים.

כווננו סיומות הספים מאלומיניום שיוצרו קודם לכן ואז הוברגו וסומררו ורותכו בקצוות כמו במקור.

תיקון וכוונון על ידי דיסקיות של צירי הדלתות. כמו כן קידוח ומיקום מחדש של שלד העץ של הדלתות.

(התמונות הבאות לקוחות מתוך אתר הרובר ההולנדי, ומפרויקט שיפוץ הטורר הטראגי של Johan Löwik )

door1

The doors turn

דלת. הציר נראה בצד ימין של התמונה.

תיקון מנעול הדלת והתפס שלו, התקנתם מחדש וכוונונם. הסרת קורת העץ מהפינה הימנית הקדמית של הדלת, וחיבורה מחדש תוך הדבקה וסימרור כפי הנדרש.

door8

Repairing the locker – white arrow

מפח פלדה בעובי 1.2 ממ נגזרו מקטעים לתיקון\חיזוק של מסגרת הדלת האחורית, והם נצבעו והוברגו למקומם.

door5

New reinforcement made

הושבה למקומה רצועת המתיחה של הדלת ונערך כוונון סופי של הדלת לקבלת המרווחים (“הקווים“) הנכונים. כנל לדלת השניה.

door4

הסרת שתי הדלתות והסרת הצבע הפגוע מהן למשל בקצוות. ריתוך מספר רב של סדקים ופגמים שהתגלו בהן.

עריכת מספר רב של תיקונים לאלומיניום של עמוד A הימני ולמסגרת החיזוק שלו.

koratA1

A lot of Aluminum repairs

(בתמונה זו מסומן עמוד A השמאלי)

koratA3

koratA5

Sections replaced

ניקוי והסרת חלודה מגשר האשיה הקדמי, שהוא גם תושבת הרדיאטור. נמצאה עליו חלודה רבה וריקבון. מפח פלדה בעובי 4 ממ נגזר החומר ליצירת תחליף. הפח קופל ליצירת העתק של המקור. נקדחו המסמרות הגדולות המחזקות את הגשר לאשיה, החלק החדש הותאם למקומו, רותך והושחז ליצירת תיקון בלתינראה ונקדחו בו חורים למסמרות. יוצרו מסמרות, והן סומררו ורותכו למקומן.

gesher

Front bridge remade

כרגע העבודה נמשכת ונבדקות הכנפיים, המדרכות וחיפוי המנוע. אני בוטח בכך שמעשינו מקובלים עליך ומצפה לשמוע ממך בקרוב.

2 באוגוסט, 2010

התיקונים לגוף העיקרי של מכוניתך נשלמו. אבל, כפי שנידון בשיחת הטלפון, בעיות קשות התגלו בכל ארבעת הכנפיים, ויצריכו תיקונים משמעותיים. עד אז קבל סיכום העבודה, פירוט השעות וחשבון.

סיכום העבודה

המשך תיקוני הגוף העיקרי של המכונית ושל הפנלים הניתנים להסרה ממנו. פירוק מנגנון תפסי חיפוי המנוע וכיוונונם כפי הצורך.

(ראו על כך ביתר פירוט כאן: חוזרת מן המתים: פרק מאה עשרים וחמישה)

ניקוי חול, הכנה לצבע וצביעה ביסוד צורב ושחור בוהק. ריתוך פגמים בחיפויי הצד מאלומיניום. חיתוך קצה הלוח השמאלי והחלפתו באחר על ידי ריתוך טיג. התאמת הלוח למקומו כנדרש.

הצבת הרדיאטור ומעטפתו במקומם ועריכת הכוונונים הדרושים. תיקון לוחות הצד ליד נקודות הנעילה שלהן.

zad

Engine side covers repaired

בחינת הכנפיים הקדמיות והאחוריות, חומר המילוי והתיקונים הגרועים שלהן. דיון בליקויים אלה איתך ואז הוצאת הכנפיים לניקוי חול.

בחינת שתי המדרכות וכל מסגרות העיגון שלהן. עריכת תיקונים מרובים כולל ייצור מחדש של כל מיסגרות העיגון. תיקון הקשת של המדרכות וחיבורה מחדש. חיבור מחדש של מסגרות העיגון למכונית.

misg-ig1

Running boards supports remade

misg-ig2

קידוח הספים (החדשים) וריתוך אומים בצד הפנימי של הסף, לתפיסת מסגרות העיגון. החזרת המדרכות למקומן.

התחלת תיקון הכנפיים הקדמיות.

knafaaimk1

Front wings repaired

נגזרו מקטעים מפח 1.2 ממ לתיקון החלק האחורי שלהן, זה הצמוד למדרכות. עיצוב ותיקון יסודי הכולל שימוש בגלגל אנגלי, מכונת כיווץ וריתוך כפי הנדרש.

חרף הנסיגה שנגרמה עקב מצבן הרע של הכנפיים העבודה על גוף המכונית שלך קרובה לסיום. בקרוב תצטרך לקבל החלטות בעניין הצביעה, ועד אז ימשך תיקון הכנפיים. אני בוטח בכך שההתקדמות עונה על ציפיותך ומצפה בעניין לשיחה הקרובה בינינו.

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV