ינואר 04

תגיות

יד ראשונה מרופא (ל”ו) – בדיקות

ועכשיו המצב הוא כזה: המנוע נמצא על שולחן העבודה, מוכן לחזור למקומו במכונית. אחרי שיוחזר תהיה הגישה לחלקים רבים של האשיה – קשה בהרבה מאשר בלעדיו. זה, אם כן, הזמן הנכון לבדוק אותם, או לחילופין להרכיב אותם, בטרם פורענות.

הנה היא האשיה, פרושה לפנינו למלוא אורכה:

chassis

This is the time to test the oiling system

הראשונה להבדק היתה הצנרת של מערכת השימון המרכזית. שיטת הבדיקה היתה פשוטה, אך ממושכת ומיגעת. היא התבססה על משאבת שמן ידנית פעוטה.

lochez-shemen

Priming pump

צנרת השימון, בקוטר 5/32 אינץ’, מתוחה לאורך שתי הקורות האורכיות של האשיה.

bijur

( 29 עד 11 משמאל ומימין). שני הקווים מחוברים זה לזה עי צינור בקוטר זהה הנמצא על הגשר המרכזי (32 עד 38). כל אחד מהם מסתעף לנקודות הזנה לפיני הקפיצים, ל kingpins ולתפוחי ההגה, לציר הדוושות, לכבל המצמד ולנקודות הדורשות שימון במערכת הבלמים המכניים.

הצעד הראשון היה ניתוק 29 משמאל וחיבורו למשאבת השמן ופתיחת 12 מימין. שמן הוזרם לצינור עד שיצא מקצהו, נעדר בועות. אז הושבו 29 ו12 למקומם. הצעד השני היה חזרה על הפעולה ב 29 ו 12 הנגדיים.הצעד השלישי היה החזרת 29 למקומו ולחיצת שמן מ12 שנשאר מחובר למשאבה.

כך ניתן היה לאתר נזילות בצמתים, בעיקר ממחברים שלא הודקו כל צרכם ואחד בו נעשה שימוש בזיית לא נכון (3/16 ולא 5/32).

עכשיו ניתן היה לאתר בעיות בשסתומי המדידה, בין אם זה יתר שמן לנקודת שימון (“הצפה“) או חוסר (“יובש“). אותרו שלושה שסתומים פגומים שכאלה והוזמנו להם חילופיים מהיצרן באנגליה.

נושא נוסף שזה הזמן לטפל בו הוא צמת החיווט. חלקה צמוד לאשיה (מימין) והגישה אליו תהיה קשה ביותר אחרי שהאשיה תעמוד על גלגליה. אי לכך, עכשיו הוא הזמן להשחילה למקומה, ולקבעה

shirshoor1

This is also the time to do the chassis related wiring

shirshoor2

ולערוך חיבורים אחדים, כגון למיכל הדלק: מודד גובה הדלק וסולנואיד רזרבת הדלק

tank

Petrol level sender, feeder and electrical reserve selector

ואחרי שכל אלה בוצעו, אנו מתקרבים לבדיקה הגדולה מכולן: התנעת המנוע. הוא עבר לאחרונה שתי השתלות ונמצא בחדר התאוששות. האם נותר בחיים?

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV