ינואר 05

תגיות

יד ראשונה מרופא (ל”ז) – הכנות להתנעה

הנה מתקרב לו רגע האמת, ואיתו מענה לשתי שאלות מציקות: היש שם משמאל מקום לשניים האלה, מנוע והגה? והמנוע – יתניע?

כך היתה ההתחלה – אשיה ותיבת הילוכים:

almost

The Gearbox and chassis are waiting

לקראת הרגע החגיגי הזה צוחצחה תיבת ההילוכים, שגופה אלומיניום. תחילה בסקוטשברייט ו WD40 ואחר בנייר לטש עדיין. גם האטימות לשמן נבדקה ובעיקבותיה הוחלף מחזיר השמן האחורי והיא צוידה בגל אחורי מצופה כרום, יותר טוב מחדש.

עכשיו השחלנו את מיסב הלחץ של המצמד על הפיניון של תיבת ההילוכים וצימדנו אותה למנוע:

almost=together

Coupled

זוהי יחידת הכח של הטורר, מוכנה להתנעה ראשונה.

הצעד הבא הוא השתלת יחידה זו באשיה. היא יושבת על שלוש נקודות עיגון מגומי קשה: שתיים מלפנים, ואחרת מאחור, בזנב ה Free Wheel.

sitting1

In place

עד עכשיו היתה האשיה מוגבהת, על ידי כנים (“חמורים“) גבוהים מלפנים, וחביות קרטון מאחור. עתה, כשיחידת הכח הכבדה בפנים, נראה סידור זה לא יציב דיו ולכן מיהרנו להרכיב את הגלגלים, כדי שיהיה אפשר להוריד את האשיה מהכנים ולהניח אותה יציבה על גלגליה.

אבל אז הרבה פחות נוח לעבודכך שבינתיים הצבנו כננות בקצות האשיה לאבטחה והמשכנו לעבוד עליה כשהיא מוגבהת.

sitting2

ועכשיו מגיע רגע האמת מס’ 1: האם תיבת ההגה יכולה להתחבר למקומה בלי להתנגש בסטרטר?

hege1

Moment of truth: the steering box fits

והתשובה היא כן.

hege-2a

זה הרגע המרגש לחבר את מוטות הקישור לתיבת ההגה ולהטות את הגלגלים ימינה ושמאלה. וגם לחבר את גלגל ההגה. כן. ימין זה ימין ושמאל זה שמאל.

קיבוע יחידת הכח (מנוע ותיבת הילוכים) כולל את הנקודה האחורית שלה, שהוא גם התושבת לידית ברירת ההילוכים, ועתה מגיע הזמן להחזירה למקומה:

yad-1

Gear change remote control

yad-3a

yad4

הגיע הזמן להחזיר את האשיה לאדמה. We have a rolling chassis

F1

galgal1

galgal2

הגיע זמנו של פריט חשוב נוסף, והוא כבל ההפעלה של המצמד. תיאור של מנגנון הפעלת המצמד מופיע בתמונה הבאה:

Clutch operating system

הכבל עצמו הגיע קרוע, ושרידיו, מגלוונים ובצרוף גרמושקתגומי חדשה, נמסרו לאחים סמי לייצור חדש. הנה התוצאה:

c-c

New, longer cable made by Sami Brothers

התושבת באשיה כבר מצפה לכבל החדש.

c-ogen

ועכשיו אפשר היה לפנות לנעלם הבא: ההתנעה.

אבל יום העבודה בסדנה כבר הסתיים, ואיתו השבוע, וכל שהספקתי היה לסובב את המנוע סיבובים אחדים באמצעות המנואלה.

זה היה קל להפליא. קל מדי. במנוע תקין יוצרת הדחיסה התנגדות וחשים בה היטב כשמנסים לסובב אותו.

שבתי הביתה מודאג, מודאג מאד. כל סוף השבוע ניסיתי לשחזר בזכרוני את שלבי עריכת תזמון השסתומים וכוונם. רק שגיאה הכרוכה בשסתומים יכולה ליצור העדר מוחלט של קומפרסיה. שגיאה כזו מחייבת פירוק של חצי ממה שכבר הרכבנו. מחשבה מקוממת. אבל עשיתי הכל, קלה כחמורה לפי הספר, לפי הוראות היצרן. איזו טעות נוראה, יסודית, טעיתי?

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV