יולי 01

תגיות

51 גוונים של אפור (ו’)

אני שואל את עצמי אם יש טעם לפרסם רשימה טרחנית העוסקת בכמה פחים, פחי לפני ואחרי, ותורמת כל־כך מעט לרווחת המין האנושי בכלל, ולהצלחת המפעל הציוני בפרט.

ובכן הטעם היחיד הוא מיעוט התיעוד הקיים לרובר 12 טורר. הוא אפילו קטן מהעניין הזניח במכונית הזו. ולכן, מתוך מבט מרחיק ראות אל הדורות הבאים אני מעלה להלן את השעמום הבא. תאמינו או לא, יום יבוא ומשפץ נואש של מכונית זו יגמע את הדברים שלהלן כלוגם ממעין מים צלולים, ואולי אף כטועם מן היין השמור לצדיקים.

בפרק הקודם,  כינינו את מרכיבי מיבנה האלומינים המרכזי בשמות דלק” “מדרגות” “רצפה” “מסעדואזניים“, וגם פירטנו שם את פירוק המסעד לחלקיו וניקויים.

בפרק הנכחי נסתפק בהצגת תמונות יתר החלקים, לפני הניקוי – ואחריו.

דלק לפני:

dl-b-1

Before

ואחרי:

dl-a-1

After

מדרגות לפני:

mad-b-1

Before

ואחרי:

md-a-1

After

לפני מזווית אחרת:

mdl

Before

ואחרי

mad-a-2

After

רצפה לפני:

rz-b-1

Before

ואחרי:

rz-a-1

After

אזניים לפני:

oz-b-1

Before

ואחרי:

oz-a-4

After

שימו לב להעלמותם של כל המקפיםהשחורים שקיימים בתמונת לפני“. אלו מחזיקי אומים במידה 1/4 BSF. בזכותם דרוש רק אדם אחד להידוק הרצפה למכונית. בלעדיהם היו דרושים לעבודה זו שניים: האחד בתוך המכונית והשני מתחתיה. כך הוא נראה:

tefes

Nut (1/4 BSF) keeper

הוא מהודק באמצעות שתי מסמרות (אלומיניום) ולא באמצעות ריתוך נקודתי, כמקובל בפחי ברזל.

אזניים לפני, מזווית אחרת:

oz-b-2

ואחרי:

oz-a-3

פרט לפני:

oz-b-3

Detail before

אחרי:

oz-a-2

After

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV