ספטמבר 14

תגיות

51 גוונים של אפור (ט”ו) – צבע הגוף.

אז מה היה לנו עד עכשיו? דלתות, מכסים אחוריים, מדרגות

כן, כמובן, גם כנפיים.

אבל עכשיו אנחנו מגיעם אל גוף הדבר: הגוף.

01-goof-hachana

The body is ready to get painted

הוא עדיין בשלב ההחלקה. בצבע יסוד נצבע זה מכבר, ועכשיו מושחת אותו דפנה בחומרומחליקה, כולל את האזורים המוצנעים: קיר האש והזנב: כמו שמחתלים תינוק.

02-kirzanav

From behind

כך זה נראה מלפנים:

03-kir

כשהכל חלק, וכל הפגמים הזעירים כמו חורי מסמרי ריפוד וכיוצא בהם נעלמו, מגיע תור הקומפקט פילר“:

04-compact

Compact filler stage

ואלון מזה אותו בקפדנות גם היכן שנסתר מן העין.

05-achor

לא מראים חצי עבודה? לא. זוהי ה־work in progress הידועה בספרים ובשירים.

06-zanav

The work in progress

הזנב: לא מכשכש אבל מצפה להמשך.

07-ready

וזה כבר הגוף כולו. הסתיים שלב ההכנה לצבע.

ועכשיו מוסרים הכיסויים מן הגלגלים ומכל מה שמפריע לתנועה, והטורר נדחף לתא הצביעה (הידוע גם בשמו הפיוטי: “התנור“):

08-dahaf

Pushed into the paint room

עבודה רבה מתחדשת, אפורה: לכסות ולעטוף מחדש את כל מה שלא אמור להיצבע. אז נסגרות הדלתיים ואלון, לבוש בחליפת מגן ומסכה מתייחד עם המכונית לבדו.

וזה מה שרואים כשהדלתות נפתחות:

09-yesh1

Success?

הצליח?

הבה נבדוק ביתר קפדנות:

10-ym

ימין וזנב

11-sz

קיר אש ושמאל:

12-ks

ועתה ישאר שם גוף הטורר הצבוע־טרי להתייבש ימים אחדים – ואז יעבור לשלב הבא.

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV