ספטמבר 21

תגיות

51 גוונים של אפור (י”ז) – הדלתות.

ומעתה – החלה עונת ההרכבות, ועל חלקי המכונית לחזור למקומם בסדר הנכון: לחזור ולהיות כבראשונה.

ראשונות בתור הן הדלתות, דלתות ההתאבדות הענקיות.

מתחילים בצירי הדלתות (hinges) שצופו מחדש בכרום. הם מחוברים למפתן האחורי (!). הפח עצמו מחוזק בשתי קוביות עץ עבות עליהן הוא מקופל. הנה הציר העליון:

top-hinge

Door hinge

הוא מהודק למקומו בשלושה ברגי ¼ בעלי ראש קוני מחורץ. השניים הצדדיים הם ברגי עץ והמרכזי עובר את העץ ומהודק באמצעות אום ¼ BSF. בפירוק נמצאו כל הברגים הללו חלודים ולכן עברו ניקוי בחומצה וגילוון. חלק מהברגים המרכזיים היו חסרים. די קשה להשיג ברגי ¼ באורך ½ 2 אינץ’ עם ראש קוני מחורץ והברגת BSF. הצלחתי להשיג כאלה באורך 3 אינץ’ והשלמנו את ההברגה לאורך הדרוש בעזרת מחרוקת מתאימה. הנה דפנה מהדקת את הציר התחתון למקומו:

hinge-harkava

Bottom hinge returns

והרי הוא במקומו:

bottom-hinge

הדלת ננעלת למקומה על ידי לוחית עיגון (striker) המהודקת גם היא מצידה לפח מתוגבר עץ באמצעות שלשה ברגי עץ מחורצים בעלי ראשים קוניים. גם לוחיות אלו צופו בכרום מחדש:

striker

The striker is back

כל הברגים מחורצים, כמובן, לשמירת האותנטיות.

עכשיו מגיע הרגע הגדול לחיבור הדלת עצמה. גם בה, בחיבורי הצירים, מתוגבר הפח באמצעות גזיר עץ עבה אליו מוברגים ברגי ההידוק. אלון אוחז את הדלת הכבדה, המוגנת משריטות על ידי סדין ישן, ודפנה מבריגה:

harkava

Carefully reassembling the doors

עכשיו מגיפים את הדלת ובוחנים את התוצאה:

goof-l-kavim

יש לבחון היטב את המרווחים בין הדלת והמפתנים. בדלת המורכבת כהלכה (וגוף העשוי כהלכה) רווחים אלה (“הקווים“) אחידים לכל אורכם.

r-door-lines

goof-lf

ומבפנים:

d-pnim

כל הכבוד לטינו שעשה כאן עבודה נפלאה.

וכך נראה עכשיו הטורר מאחור, משמאל:

goof-l

ומימין:

r-door-b

ומלפנים:

r-door

כיצד מתלכדות הדלתות עם המפתן מלמעלה? דבר זה יהיה חשוב להרכבת החלונות הנשלפים, בהמשך.

top-view

top-l

top-v2.JPG

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV