אוקטובר 10

תגיות

51 גוונים של אפור (כ”א) – מעטפת הרדיאטור, הפגוש הקדמי.

כך נראו מעטפת הרדיאטור והשבכה המגינה עליו (במכונאית הגריל“) כשהוסרו מן הטורר בראשית השיפוץ:

01-yashan

Surround and “grill” as found

המעטפת דהה, ברקה הועם, והחלודה פורחת על השבכה. הם הופרדו זה מזה; המעטפת (עשויה מפליז) נשלחה לציפוי מחדש בכרום. השבכה (מברזל) נשלחה לניקוי בחומצה וגולוונה. לאחר מכן נמסרה לאלון שהכין אותה לצביעה, ואף צבע בצבע כסף כמקובל ברובר מסדרה P2. אחרי כן הורכב המכלול מחדש ועכשיו הוא נראה כך:

02-seround

Re-chromed and repainted

לפני שמרכיבים אותו חזרה על הרדיאטור יש להרכיב בבסיסו את המגן מפגעי הדרך, כך:

03-magenboz

Radiator protection is back

ועכשיו ניתן להחזיר את המעטפת\השבכה\ הסמל(!) למקומם:

04-seround1

Surround etc. are back

מקבעים על ידי ארבעה ברגי 5/16 BSF, שניים מכל צד, ושניים המהדקים את התחתית למגן.

04-mebat-zad

בינתיים התייבש הצבע הטרי על מגיני הקפיצים הקדמיים בתנור:

05-maginei-kfiz

Front springs covers are ready

על פשר החלון המלבני שבראשם נעמוד בהמשך.

עתה הם מחוברים לאשיה באמצעות לשונית הידוק ובורג ¼ BSF .

05b-maginim1

In place

בינתיים הוכנו להם תושבת לוחית הרישוי הקדמית ומשולשתושבת מנורת הערפל. הראשונה עברה את התהליך הרגיל של ניקוי בחומצה\גילוון\ ישור ואז נצבעה בשחור; בשני החליף טינו את שתי הזרועות. במקורן היו אלו זרועות מברזל שהחלידו עד התפוררות. טינו החליף אותן בשתיים מפלבם ונאחל להן שישרדו ביתר הצלחה.

07-meshulash

Repaired and ready

עכשיו ניתן להרכיב אותם במקומם:

08-meshulash-on

הם מהודקים לברזל הטיפששבקדמת האשיה עי ברגי ½ BSF, שמושחלים דרך שני גלילי Silent Block. 

במבט מהצד נראים היטב גלילי ה Silent Block:

09-meshulash-zad

אל הגלילים הללו מצמידים עתה את שני עלי הפגוש הקדמי:

10-alim

ההצמדה נערכת על ידי שני ברגי U נאים, מצופים בכרום.

הפגוש עצמו מסוג Harmonic Stabilizer (פטנט רובר!) הגיע חלוד עד זוועה – התקיים בו מאמר הנביא ונתתיך לזוועה בין הגויים“:

11-pagosh-yashan

Front bumper as found

רפי מגלוונומטה הצליח, כנגד כל הסיכויים ללטש אותו ולצפות אותו בחזרה בכרום ולהשיב לו צורת פגוש. דע עקה, הוא הפסיד חצי מעוביו אגב כך והפך לרוח רפאים של פגוש – עדין ורך, שלא כדרך הפגושים. פרדי סיפק אם כן פגוש בריא וחסון , פגוש בריון, ואותו הרכבנו. הרי הוא בצילום ביומטרי, אחרי שעבר בהצלחה את מבחן המנואלה:

13-manuela

14-manuela-zad

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV