אוקטובר 29

תגיות

51 גוונים של אפור (כ”ח) – סוגרים מכסה.

אנו מגיעים לפרק האחרון בסיפור צביעת הטורר: מכסה המנוע. זה הפרק האחרון כי אי אפשר להגיע אליו לפני שהכנפיים מורכבות במקומן, ואותן אי אפשר להרכיב לפני שהמדרגות מורכבות וכו’. אבל באופן מהותי יותר – המכסה הזה הוא הגשר המקשר בין שני עצמים נפרדים: גוף המכונית מצד אחד והאשיה מצד שני. רגל אחת שלו כאן והשניה שם. כל עיוות בזה או בזו יבוא כאן לידי ביטוי, וכבר התנסנו בכך בעבר.

אי לכך, מלומדי נסיון, התחילה העבודה בהרכבה זמנית של חלקי המכסה על המכונית ובדיקה כי ממדיהם אמנם מתאימים למרווחים שהוקצו להם: לא גדולים מדי ולא קטנים מדי: בדיוק במידה.

00-hachana

Tuning the hood and side covers is a challenge

הממדים מדוייקים, ואי לכך עברו המכסים (שניים צדדיים ואחד עליון, המורכב גם הוא מזוג חלקים) את התהליך הרגיל של יסוד, “חומר”, שיוף, “קומפקט פילר“. שיוף, צביעה, ליטוש, לכה, “שלייף סבון” – זה נמשך כמעט שבוע – והנה אנו מגיעים להרכבה.

ראשית יש להרכיב את מנגנון הנעילה של מכסי הצד, פעולה שכבר תוארה בדיקנות בעבר:

01-side

The lock system is back

ובתקריב:

02-side

ומבחוץ:

03-side

Open: 3 o’clock, closed: 9 o’clock

במצב פתוחצריכה הידית להיות בשעה 3, ובסגורב-9.

והרי מכסה הצד הימני במקומו – התאמה מושלמת:

04-on

זה הזמן להשלים את המכסים ולהפוך את צידם העליון לגמיש על ידי הרכבת המסגרת העליונה שלהם על פס בד מסוג webbing כפי שתואר בקישור שלמעלה. את זאת עשתה דפנה להפליא.

05-tape

Webbing sandwich improves the side cover flexibility

06-tape1

עכשיו מגיע הרגע להשיב את המכסה העליון למקומו:

07-yamin

Hood is back

רגע עוצר נשימה – תמה המלאכה?

מסתבר שלא ממש.

ההתאמה בצד ימין אינה מושלמת.

08-smol

The matching on the right is not perfect yet

החשד הראשוני נפל על מספר מסמרות זעירות המחברות את שני חלקי המכסה זה לזה, ופרשו מן המשחק. עיון בתצלומים שנערכו עם כניסת המכונית לסדנה (2-7-2018) מראה כי נעדרו כבר אז:

09-nitim

Some small rivets are missing

האם הדבקה תקיפה של שני החלקים זה לזה תפתור את הבעיה?

10-trufa

Would gluing help?

מסתבר שלא. הבעיה בסיסית יותר, ונעוצה כפי הנראה בקימור לא נכון של מחצית המכסה הימני. ניתן לראות זאת בתמונה ממאי 2018, בטרם הגיעה המכונית לסדנה:

12-may

Unfortunately it is a more basic issue

ועוד לפני כן, לפני שעזבה את אנגליה – מרס 2017:

13-gadi1

מה לעשות?

ראשית, לערוך הפסקה מתודית ולא לדפוק את הראש בקיר. “לעשות חושבים”. נכון לעכשיו אני משער שרק טיפול בגלגל אנגלייתקן את המעוות. אחריו תתבקש כנראה צביעה מחדש של המכסה העליון – חלקו הימני – וזו תערך בשעתה.

מסתבר שבבעיה הזו נתקלו לא מעט משפצי רובר משנות השלושים־ארבעים. הרי אחד מהם בתצוגה:

14-tsuga

We are not alone…

ובדרך אליה:

15-lotsuga

ועכשיו יוצאת המכונית לדרך חדשה – לאיגור הרפד!

ותודה לדפנה ואלון על העבודה הנפלאה.

11-aftert

To next station: Igor the upholster

16-laderech

17-ezel

https://youtu.be/UouG1dIOe90

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV