נובמבר 26

תגיות

שיחזור מערכת השימון של הרובר הירוק – ב’.

בפרק הקודם  ראינו כי בשלב מוקדם של חייה ניתק מוסך שמואל את מערכת השימון המרכזית של 26-069 והחליף את ה־king Pins המקוריים, משולשי הקדחים בפינים מתוצרתו בעלי זוג קדחים בלבד.

כיצד נראתה יד־הסרן אחרי הניתוח?

מראה מאחור

אנו רואים כי פיטמת גירוז הורכבה על הקדח המרכזי. משחת הסיכה אמורה לעבור מתוכו ודרך שני הקדחים שבו אל תותבי הברונזה (“הבוקסות”) בהן נתון הפין. רואים גם כי תבריג השימון המקורי (A) נישאר ריק – מכיון שהקדח השלישי בפין חסר והוא אינו מוביל כעת לשום מקום.

וכך זה נראה מלפנים:

מה שמוליך אותנו לשאלה כיצד משומנים “תפוחי ההגה” (ball joints) ע”י מערכת השימון המקורית?

הציור הבא מחזיר אותנו לפרישת הסרן הקדמי ומערכת ההיגוי המקורית:

ואנחנו רואים בו את ידית הקישור (track road lever 50) המוליכה מיד הסרן (Stub axle 2) אל התפוח (54).

במציאות נראה הצמד הזה כך:

אם נחזור לציור 2 נראה כי הקדח התחתון בפין מזין בשמן לא רק את התותב התחתון, אלא חודר גם אל כניסת השמן (IN) שבידית, וממשיך משם עד היציאה (OUT).

נעבור עתה לצידה השני של הידית:

כאן אמור להיות צינור הממשיך את הזנת השמן מ (START) ועד התפוח (FINISH). עוד נפגוש בכמוהו בהמשך.

הידית השניה (49) מעט יותר מסובכת כי אליה מתחברים שני תפוחים:

ובה שרד צינור הנחושת המשלים את נתיב השמן, וניתן לראות את הלחמת הכסף בה הוא מחוזק למקומו.

דרך השמן ממשיכה מתפוח לתפוח:

והחיצים הכחולים מסמנים את הקדחים הרלוונטים.

השמן מגיע ליעדו, לתפוח, וחודר אליו דרך קדח מתאים בקנהו:

נותר לשמן עוד תפוח אחד, זה המחובר לזרוע ההגה (Steering drop arm) .

התמונה הבאה מראה כי גם בו מוכן תבריג המוביל לקדח השימון של התפוח.

גם כאן מנוצל עקרון הצריח המסתובב כדי להוביל שמן לחלקים נעים ע”י צנרת קשיחה, וזה מודגם בתמונה הבאה, שנלקחה מאחד שיפוצי הרובר היקרים ביותר שנערכו אי־פעם:

(אגב, האם אתם מבחינים בשגיאה הגסה שנערכה בחיבור הצינור הגמיש לסרן?)

אבל, רובר זה רובר, ורק בחלק מההגאים קיים הקדח המתאים בתחתית גל הארכובה של ההגה. אצל אחרים הוא לא קיים, ואז אין מנוס אלא להשתמש בצינור גמיש נוסף:

NEXT

הפרק הקודם PREV