26-453 חוזרת מן המתים: פרק שבעים – פס החיפוי והקליק המזוקק.

אם נחזור ונתבונן בתמונות המכונית שמלפני תחילת השיפוץ נראה כי “התפר” בין שני חלקי מכסה המנוע מחופה בפס קישוט. מתחתיו נמצא הציר עליו סובבים שני החלקים, ציר ששיפוצו תואר בפרק שלושים ואחד  .

נזכר בפרק הלז כי טינו ישר ליטש וצחצח את פס החיפוי הנ”ל. הוא גם ייצר לו שתי סופיות חדשות, שתפקידן “לנעול” את שני חלקי המכסה על הציר.

The hinge strip as found

כך נראה פס הקישוט המוכן להרכבה מלמעלה:

Top view

וכך הוא נראה מלמטה:

Bottom view

ואלו שתי הסופיות שטינו ייצר וריתך נקודתית לפס הקישוט:

Left side end
Right side end

עם הרכבת פס הקישוט הושלם שיקום מכסה-המנוע והוא מוכן עכשיו לצביעה:

Ready to be painted
Another view

 

ממכסה המנוע אנו עוברים לדלתות. כבר תיארנו בפרוטרוט כיצד הן מחוברות לגוף המכונית בפרק שלושים-ושלשה http://wp.me/pXLKy-po ואחרים.

המטרה עכשיו היתה לעבור על פרטי החיבור “הקטנים” ולהגיע לכך שכל דלת תיסגר בקליק האפייני ותשתלב היטב בגוף המכונית. זאת נעשה על ידי כיוון זהיר של צירי הדלתות והידוק קשוח שלהן לאחריו, באמצעות “בוקסה-מברג”.

הרי דוגמה לדלת ה”יושבת” היטב במקומה, עם רווח קבוע סביב סביב בינה לבין המרכב:

Fitting the doors

ובזוויות מבט נוספות:

A well fitted door

נראה כאן היטב גם החריץ שהוקצה לטרפיקטור. הרכבת נסיון של הטרפיקטורים הראתה שגם הם יכנסו היטב למקומם המיועד ויוכלו לפעול ממנו בחופשיות.

דלתות הרובר הן “דלתות התאבדות”: הציר שלהן נמצא מאחוריהן ופתיחתן בעת נסיעה גורמת לכך שכל מכשול בו יפגעו (כולל האויר) יתאמץ לפתוח אותן יותר; בדלתות בהן נמצא הציר מלפנים מתרחש ההיפך כמובן. “הפתרון” של רובר היה הוספת מנגנון להגבלת תנועת הדלת. מנגנון זה חסר ערך כשהמכשול הוא עץ או עמוד חשמל, ואפילו מזיק כשהמכשול הוא אדם. עם זאת, הוא יעיל ונחוץ כדי למנוע מחיצת הטרפיקטור למשל, על ידי פתיחת דלת תמימה, או פגיעה אנושה בצבע.

A מעגן ציר הדלת. B מעגן לוחית הגבלת התנועה של הדלת. Door hinge (A) and (B) travel restricter

המנגנון מורכב מלוחית ברזל המעוגנת על ציר לעמוד מצד אחד, חודרת לדלת, ובתוכה מורכב עליה “ראש” גומי רחב המונע מהלוחית לשוב ולצאת מהדלת. הרי הלוחיות וראשי הגומי של שתי הדלתות הקדמיות:

Stopers
Old stoper

ראש הגומי מחוזק ללוחית על ידי דיסקית מיוחדת בעלת חריץ מתאים במרכזה. רק אחת מהן שרדה, חלודה ומעוקמת, וגבי קיבל על עצמו לייצר ארבע חדשות כאלה

טינו הרכיב את הלוחיות באופן זמני ויישר אותן כך שיעברו בדלת באופן חלק בכל קשת פתיחתה.

ואחרונים חביבים הם שלושת תפסי המנואלה שעל הדופן הפנימית של תא המטען. הם נוקו וגלוונו וגם הם מוכנים להרכבה, אחרי הצביעה.

Starting handle holders in the trunk

בזה הסתיימו למעשה ההכנות לצבע.

ועכשיו –

 

PREV – 69

NEXT:  http://wp.me/pXLKy-OD