רובר 10: שפוץ מנוע כ”א

נפרדנו, בפרק הקודם, כשבידינו ארבעה טלטלים (con rods) מוכנים להרכבה במנוע. אנחנו מוכנים עכשיו להמשיך בהרכבת המנוע.
הרכבת הטלטלים (con rods), כלומר הכנסת הבוכנות (pistons) לצילנדרים שלהן דומה ברובר (Rover) להכנסתן בכל המנועים שבעולם, כלומר מכווצים את הטבעות באמצעות מכווץ טבעות, משחילים את קצה הבוכנה התחתון לצילינדר ומכים על הבוכנה בעדינות עד שהיא נכנסת כולה פנימה. כך זה גם ברובר – אבל להפך, כמובן. בסיס הטלטל (con rod), כלומר המיסב, גדול ברובר מאשר קוטר הבוכנה, ולכן חייבים להכניס את הבוכנה מתוך חלקו הפנימי של המנוע, ולא החיצוני כמקובל. אי אפשר לעשות זאת כשגל הארכובה מורכב – על המנוע להיות “ערום” לחלוטין.
אחרי שארבעת הבוכנות הוכנסו למקומן, הגיע הזמן גם להחזיר את גל הארכובה למקומו ולסגור את המיסבים. הברגים הם אמנם ברגי high tensile אבל זקנים, כמו יתר חלקי המנוע ויש להתיחס אליהם בעדינות המתבקשת. סוגרים באמצעות ידית מומנט, בערכים 30 ליברה\פיט לברגי הטלטלים, ו-50 ליברה\פיט לברגי המסבים הראשיים. אומי הכתר מאובטחים בפינים מתפצלים, ואחרי שהושג מומנט הסגירה הדרוש יש להמשיך עד שה”שן” הבאה מסתדרת בקו ישר עם החריר שבקצה הבורג. כך נראה חלקו התחתון של המנוע אחרי סגירת הברגים והרכבת הפינים במקום:
bottom
ניתן לראות כי גם משאבת השמן הורכבה ונערך תזמון השסתומים.

את משאבת השמן אין לתקוע סתם כך במקומה, כי היא קובעת גם את הזווית בה מכוון המפלג לעומת ראש המנוע, ויתכנו לכך 11 מצבים. אנו מעוניינים כי מוליך המתח הגבוה למצת מס’ 1 יצא מראש המפלג מההדק הקרוב ביותר אליו. אחרי שניים שלשה נסיונות נמצא המצב הנכון.
zimoon
ראו עוד בנושא כאן.
לא נכון:
נכון: 


עכשיו הגיע גם הזמן לסגור את מכסה שרשרת הזימון, ולהרכיב את הגלגלת (“פולי”) ואת אגן (“קרטר”) השמן – הידוע גם כעוקת השמן. הוא כולל גם את פילטר השמן הגס שבכניסה למשאבה, ואת מצוף מד גובה השמן החשמלי. וכך נראה המנוע בתום השלב הזה:
sump
הבא בתור הוא ראש המנוע. ראש זה הוכן לשימוש לפני שנים רבות וחיכה לתורו, מצופה בשכבה עבה של גריז ושמן שימור.
ניקויו וצחצוחו ארכו יום עבודה שלם!
rosh
בספר המכונית ממליצה רובר לערוך ליטוש שסתומים (“שלייף סופפים”) כל 6000 מייל (כעשרת אלפים ק”מ). בשנות החמישים, כשהרובר היה רכב פעיל ועסוק, והדלק היה באיכות ירודה – כך אמנם נעשה. כתוצאה מכך הלכו ושקעו תושבות השסתומים בתוך הראש, הלכו ונחנקו. בשלב מסויים החלטתי לכרסם את “תקרת” תא השרפה כדי לאפשר לשסתומים להגיח חזרה לאוויר העולם (ואולי מבחינתם זו התופת – תא שריפה!). אפשר להבחין בתמונה במשטחים החלקים והמישוריים שבין השסתומים שנוצרו כתוצאה מכרסום זה. באותה הזדמנות הוכנסו תושבות מיוחדות לשסתומי הפליטה, המסוגלות לשרוד בערת דלק נטול עופרת. גם שסתומי הפליטה המקוריים הוחלפו בשסתומי “סטילייט” המסוגלים לשרוד דלק נטול עופרת.
בסיום הניקוי היה הראש מוכן להרכבה על גוף המנוע, כמתואר כאן.
והמנוע נראה כך:
imrosh
גם מרימי השסתומים החדשים הוכנסו למקומם:
tappets
והגיע תורו של הפסנתר:
psanter
כוון שסתומים ראשוני, וגם מכסה השסתומים העליון מוחזר למקומו:
topcover
ואחריו מכסי הצד, צינור השמן המקשר את הבלוק עם הראש, והמתנע (סטרטר):
rtt3
כולם, כמובן, עם אטמי השעם שלהם ודיסקיות הפיבר.
המנוע מוכן עתה לבדיקות ראשוניות, לפני שממשיכים בהרכבה – ועל כך בפעם הבאה.
NEXT

PREV