רובר 10: שפוץ מנוע ל’.

המנוע “האנגלי” כבר לא סדוק ודולף והגיע הזמן להמשיך בכוונים ובמדידות.
אם תחזרו ותאזינו לטרטור המנוע הזה אחרי ההתנעה הראשונה שלו – תשמעו בליל של דפיקות, נקישות, צרצורים,טפיחות, ושקשוקים.
http://www.youtube.com/watch?v=yJ9jt_stmuc

חלקם, לפחות, נובעים מהיות כל החלקים חדשים ולא מותאמים זה לזה עדיין – זכרו כי מדובר במנוע מהזן הישן-נושן, שכל חלקיו יוצרו ידנית והותאמו זה לזה באפיצות “אנלוגית”. שום רובוט, שום nano-technology. מנועים כאלו זקוקים לתקופת הרצה שבה נשחקים החספוסים והבליטות המקלקלות את השורה. מכאן גם הצורך בהחלפה תכופה של השמן בתקופה זו, ובכוונים חוזרים ונשנים של כל מה שניתן לכוון – ובראש ובראשונה: השסתומים. וזכרו: כל מערכת הפעלת השסתומים נבנתה מחדש – כמעט… גל הזיזים שוקם על ידי ניקי. כל הזיזים נבנו מחדש והושחזו לפרופיל המקורי. כל מרימי השסתומים צופו בכרום קשה והושחזו למידה המקורית (20.60 מ”מ). הדחיפים (“המקלות” בפי המכונאים – push rods באנגלית) נחתכו על ידי טינו מסט ישן של רובר 16 שהיה בידי, והיה ארוך בכ-20 מ”מ מהדרוש. כל המנענעים נבנו מחדש על ידי ניקי, הוכנסו בהם תותבים חדשים וגם הציר עליו הם נעים הוחלף בציר חדש, תוצרת מייק קולדרי. הראש עצמו שופץ עם תושבות שסתומים ושסתומים חדשים. קפיצי השסתומים נבחרו בקפדנות מהמלאי שבידי.
עם זאת, שני פריטים חשובים נותרו כשהיו: הראשון הוא מסבי גל הזיזים, והשני קדחי מרימי השסתומים. מפרט המנוע טוען כי החופש במיסבי גל הזיזים צריך להיות בין 4 ל5 מאיות מ”מ, אך לא הייתה בידי דרך למדוד חופש זה. ההנחה – יותר נכון התקווה – היתה כי השחיקה במיסבים אלה קטנה מהשחיקה במיסבי גל הארכובה ויהיה ניתן לחיות איתה. דווקא קדחי מרימי השסתומים “הבטיחו” צרות: בעת פירוק המנוע הסתבר כי חלק מהמרימים החלידו ונתקעו בקדח. הם נישלפו משם רק על ידי דפיקות חזקות עליהם באימל ופטיש – ויצאו סרוטים ומרוטים.

saroot1

A worn tappet

במנוע השני, המנוע “תוצרת”, שהורכב מחלקים שנאספו מן הגורן ומן היקב, מחלקים שלא הוו קודם לכן מנוע אורגני, טופלו שני הפריטים הללו ביסודיות. עאמר יצק ארבעה מיסבים חדשים, והרכיב אותם במנוע.
אחר השחיז את השרוולים המתאימים על גל הזיזים.

A reconditiond front camshaft bearing

ולבסוף ערך line-boring לקסוות המסבים לפי מפרט רובר, כדי להבטיח שלא רק יהיו להם המרווחים המדוייקים אלא גם כדי שיהיו כולם בעלי מרכז משותף ומקביל למרכז גל הארכובה ולמשטח הראש.

camshaft-tozeret

The reconditioned camshaft in place

קדחי המרימים החלודים עברו honing (שהגדיל את קוטרם) ואי לכך גם היה צורך לייצר סט חדש של מרימים המתאימים בדיוק רב לקדחים המוגדלים.
כל זאת היה כרוך בעבודה רבה ויקרה ורציתי לקוות כי במנוע השני ניתן יהיה להסתדר בלעדיה… השתדלתי גם להתעלם מההערה של ניקי כשמסר לידי את גל הזיזים המחודש: “יישרתי אותו בקושי רב, אבל עכשיו הוא כבר לא עקום”.
המנוע הורכב, ואחרי תיקון הסדק בבלוק הותנע מחדש. עכשיו הגיע זמן הכיוונים. ערכתי כוונון שסתומים זהיר ווידאתי כי כל המרווחים הם באמת 0.01 אינץ’ כנדרש, כשהמנוע חם.

נעזרתי גם במד וואקום, שהראה כי פעולת המנוע תקינה.
אבל למרות כל זאת – נשמע “קליק” קולני מהמנוע, אותו זיהיתי כדפיקה אופיינית של מנגנון השסתומים. ההשערה הראשונה שלי הייתה כי אחד ממרימי השסתומים שחוק, קוטרו קטן מהגודל הנומינלי, והוא מחולל את הדפיקה הלא נעימה.
איך בודקים השערה זו? מדובר במדידה הדורשת דיוק של מאיות המילימטר; דורשת מיקרומטר ונסיון בשימוש בו.
אפשרות נוספת היתה אורך שגוי של אחד מוטות הדחיפה (“המקלות”). כל “מנענע” מצויד בבורג לכיוונון המרווח. חלק מברגים אלה היה בקצה הטווח: או סגורים או פתוחים לחלוטין. אחרי קצת מחשבה, בוצעה המדידה כך:
טינו הכין עבורי מנשא למרימי שסתומים ולמוטות הדחיפה, ואני שלפתי את כל המרימים והמוטות והנחתי כל אחד מהם במקומו:

minsa1

kipping the tapets and stems paired

minsa2

top vtew

והבאתי אותם אל טינו. לאחר מכן מדדנו את מידותיהם ומשקלם והכנו את הטבלה הבאה:

table

Diameter. length,. depth and wight of tappet/stem pairs

(כל המידות במ”מ ובגרם).
ואף כי הטבלה מזהה הבדלים גדולים, גדולים מדי, בין המרימים – הרי דבר אחד ודאי: קוטרם אחיד והפיזור בו אינו מקור הבעיה.
לפני שנמשיך, הערה על מוט מס’ 3: בין המוטות של מודל 46 ומודל 47 יש הבדלים:

46-7

forty seven Vs forty six (top) stem

ולמנוע הזה, מודל 46, “הסתנן” מרים אחד מודל 47… כדי לבטל את האפשרות שהוא מקור הבעיה, החלפתי אותו, בהרכבה הבאה, במוט מודל 46.
מכיוון שקוטר המרימים אחיד, אולי קוטר הקדחים בהם הם נעים גדול מדי, וזה מקור “הקליק”? כדי לבדוק השערה זו הכין טינו עבורי מדיד העשוי מגליל מדורג, כאשר קוטר המדרגה הבסיסית 20.60 מ”מ, וכל מדרגה נוספת גדולה מקודמתה ב 0.04 מ”מ.
השחלת המדיד לכל שמונת הקדחים העלתה כי 5 מתוך 8 הקדחים היו באמת בקוטר גדול יותר, והיו מסוגלים להכיל מרים בקוטר 20.64.
למזלי היו בידי מספיק מרימים מהסוג החדש, שניתן היה להשחיז לקוטר 20.64. מסרתי אותם למוני, וכשחזרו מההשחזה הרכבתי אותם במנוע. עתה היה משקלם אחיד וקוטרם מדויק. גם את המוטות בחרתי הפעם בקפידה וברגי הכוונון היו כולם במרכז הטווח. שוב ערכתי כוון שסתומים זהיר כשהמנוע בטמפרטורת העבודה. הרעשים פחתו, אך הדפיקה נותרה בעינה. כך זה נשמע:

http://www.youtube.com/watch?v=NmkjyryUFEM
חיפוש אחרי מאמרים בנושא רעש שסתומים, בפרט של מנועי מכוניות אנגליות ישנות, המצוידים במרימי שסתומים פשוטים, לא הידראולים וללא גלגליות, הביא אותי למאמר באתר חובבי הג’ואט האוסטרליים, שבו כתוב לאמור בעניין מיסבי גל זיזים שחוקים:

This wear can, ultimately, be heard when the engine is operating at low idle to medium speed as an excessive amount of valve clearance noise. Severe wear at the camshaft bearings can affect the clearance between the rocker arm and the valve tip. It should be appreciated that 0.004″ wear at the camshaft bearings will translate to 0.006″ more clearance at the valve stem tip. Hence the alarming noise. The fact that there is valve clearance noise at low idle to medium engine speeds illustrates that the camshaft is oscillating within the bearing bores.

ובתרגום: השחיקה הזו, בסופו של דבר, תשמע כשהמנוע בסרק או במהירות סיבוב בינונית כרעש הנובע ממרווח שסתומים שגוי. שחיקה גדולה במסבי גל הזיזים יכולה להשפיע על מרווח השסתומים. ניתן להעריך כי חופש של 4 אלפיות אינץ’ (0.1 מ”מ) בגל הזיזים תתבטא כטעות מרווח של 6 אלפיות (0.15 מ”מ) בשסתום עצמו. זה מקור הרעש המאיים. העובדה שיש רעש שסתומים במהירויות הסיבוב הללו מעידה כי גל הזיזים מתנדנד עלה ורדת”.

הסיבה למכפיל הזה במרווח (1.5) הוא היחס בין שני חלקי “המנענע” (עקרון המנוף). גם ברובר זה יחס כזה:

rocker

leverage ratio of rocker is 3/2

המרחק ביו A ל B הוא 25 מ”מ והמרחק בין C לB הוא 38 מ”מ.

ההשוואה בין שני המנועים ששופצו (“תוצרת” בו אין דפיקת שסתומים לבין “אנגליה” בו יש) מחזקת את המסקנה כי יש לחדש את מיסבי גל הזיזים גם במנוע זה.
אבל מעניין מה דעתכם. האם גם אתם שותפים למסקנה זו?

NEXT

PREV