צבע חדש לרובר הירוק -ט’

האביב מתקרב פסח בא ואנו חוזרים לרובר הישן, הירוק, ותופרים לו בגד חדש, עם כיסים.

ראשית, טלאים אחרונים על חבורות ישנות:

tlai

tlai1

ואז שחור בעיניים“:

sach1

sach2

כזכור, מטרת התרגיל היא לבדוק את חלקות המשטחים ונקיון הקווים – הנסיון מלמד כי כל חריגה מהם בולטת במיוחד כשהצבע הוא שחור. הצבע מבהיק, ושפופרות הפלואורסנט משתקפות בו. הבבואה ישרה כשהמשטח ישר, והיא מתעוותת ומתעקלת בכל מקום בכל מקום בו ישנה חריגה.

 

sach3

sach4

לא רק הגוף עצמו זקוק לטיפול, אלא גם מכסה המנוע על שלושת חלקיו, וגג השמש. הנה הם:

mm-gag

וכמובן, גם הדלתות.

בדלת הנהג, (קדמית ימנית!) התקלקל לפני שנים רבות מנגנון כריכת החלון. באותם ימים טרוםאינטרנטיים לא ידעתי מהיכן אוכל להשיג מנגנון חילופי תואם. אחרי מאמצים רבים התאמתי מנגנון של פגו 404 (שבאותם ימים היתה מכונית פופולרית וחלקי חילוף נמצאו לה בשפע). ההתאמה הצריכה השתלתטלאי מתאם בדלת:

delet-k-y4

מים רבים זרמו מאז במוביל הארצי, ובינתיים השגתי גם השגתי מנגנון מקורי במצב מצויין. הגיעה הזמן להשיב בנים לגבולם. מדלת תורמת נגזר הקטע המתאים והחליף את הטלאי הזר:

delet-k-y4a

והנה דלתות מוכנות גם הן לשכבת השחור:

dbefore

שלא אחרה לבוא:

dafter

NEXT

PREV