יוני 08

תגיות

צבע חדש לרובר הירוק – ט”ז.

אז לא, לא נעלמנו ולא הלכנו לאיבוד.

ארבעת הדלתות הורכבו, המרכב נצבע ואחר שב ולוטש לקראת ציפויו בלכה.

achr-y-sb

The four doors are painted and back in place

עכשיו הגיע תורן של ארבע הכנפיים – וגם הן מלוטשות ומצופות בלכה.

ראשונה – כנף אחורית ימנית:

canaf-a-y

The wings are ready. Here is the rear right wing

שניה – כנף אחורית שמאלית. שימו לב להכנה לפית מילוי הדלק:

kanaf-a-y

Next is Left rear wing. Note the petrol port

והנה כנף קדמית שמאלית:

canaf-k-s

The left front wing

כך היא נראית מזווית אחרת:

kanaf-ks1

Another view

ואחריה כנף קדמית ימנית:

kanaf-ks-ma

The right front wing

וכשהן כולן מוכנות מגיע הזמן להרכיבן בחזרה על המכונית, בלי לשכוח להצמיד אותן זו לזו כשקדרחוצץ ביניהן. גם מותחן הכנף מושב למקומו. מתחילים באחורית הימנית:

kanaf-a-y-mur

The wings are back one by one

וממשיכים באחורית השמאלית:

kanaf-as-mur

Another view

עוד זווית צילום המראה היטב גם את הקדר, וגם את המותחן (וגם כנף קדמית המחכה בקוצר רוח לתורה):

kanaf-as3

Details

אז יש כבר שתי כנפיים אחוריות מורכבות:

shtaim-a

וגם יש שתי כנפיים קדמיות, מוכנות להרכבה:

shtaim-k

The two front wings are ready

ועכשיו כבר כולן מורכבות, ומכסי הצד של המנוע מאשרים כי הורכבו בדייקנות במקומן:

koolan

הבאות בתור הן המדרגות:

madrega

Now it is the runing boards turn

שנראות כמו חדשות אחרי שצוחצחו עם “sun of a gun”:

madrega1

They had been treated by “Swun of a gun” foam

madrega2

וכבר יש ידיות לכל הדלתות והמכסים (חוץ ממכסה תא המטען….):

madrega3

The handles are back

וגם הזגוגיות מושבות למקומן: שלוש זגוגיות סטטיותמאחור, וארבע דינמיותבדלתות. כל הזגוגיות בדלתות הוחלפו חדשות, כי הישנות נשרטו במרוצת השנים.

yadiot-halonot

Glasses and traficators

yadiot

zgugiot

 

NEXT

PREV