צבע חדש לרובר הירוק – י”ז.

רגע לפני… “רגע לפני הכניעה“? בפרויקט הזה, כפי שראינו רגע יכול להיות ארוך למדי. על כל פנים, אנו ממשיכים בהרכבה. כל ארבעת הכנפיים כבר במקומן. הרכבת הכנפיים ורוב מה שמחובר אליהן גם – דורשת הסרת הגלגלים, ולכן הדרך הנוחה ביותר לטפל בהן הוא כשהמכונית נמצאת על lift. זה אכן מה שנעשה, והקל מאד על העבודה. גם החווט נשכר מאד מכך.

1-knaf

זה הזמן להוסיף רצועת הפרדה בין לוח המכשירים ומסגרת החלון. השתמשנו באותו סוג רצועות (“furflex”) המשמש לכיסוי כל פסי התפר של חלקי המרכב זה לזה במכונית. בלעדי החוצץ הזה לוח המכשירים קרוב מדי למסגרת ועלול להסדק בעת ההידוק אליה.

כך זה נראה מזווית שונה:

2-knaf

נפנה לאחורי המכונית: מכסה תא המטען הורכב במקומו, מבצע הנשמע פשוט אך כרוך בסוג מסוים של אקרובטיקה. הרי הוא במקומו:

3-bag

גם פיית מילוי הדלק הורכבה, כולל הצינור הגמיש המחבר אותה למיכל. הרי הוא המכסה המהולל והמשופץ:

4-bag

נחזור לחזית המכונית. מסירים את הגלגלים הקדמיים ומרכיבים את פנסי הדרך. הפעם אלו הם צמד פנסי לוקס MB148 מקוריים, משופצים על ידי פרדי בולטון האגדי, ומורכבים לפי כל הכללים.

5-orot

מעניין איך משרד התחבורה שלנו יעכל אותם; זה הציוד המקורי של המכונית.

מוסיפים אליהם את אורות החניה המקוריים ומראות הכנף:

6-orot-marot

ושוב פניה לאחור – וחוזרים ומרכיבים את הפגוש האחורי הכולל את אורות החניה והמעצורים ב D-lamp המפורסמים של לוקס, שאליהם נוספו הפעם מהבהבים בולטים לטובת הבטיחות.

7-idach

בולטים בשטח הם זוג בולמי המגע העשויים מגומי טרי, כנאה וכיאות. עוד לא הספקנו לנגב מהם את האבק שהצטבר עליהם בעת הבטלהמאונס הממושכת. גם מחזירי האור על הכנפיים חדשים ובוהקים.

7a-pagosh

עיין בוחנת תבחין גם בפנס הנסיעהלאחור ששב ותפס את מקומו.

ועכשיו הגיע תור מכסי הברזל הטיפשהקדמיים, והפגוש הקדמי עליהם:

8-kapitan

זה פגוש מסוג בולם זעזועים הרמונישעליו יש לרובר פטנטוהוא כולל גם את המספר הקדמי, צופר ואור ערפל, וכן, כמובן, את סמלי מועדון החמשבו הרובר חברה ותיקה, מאד.

חיווט מחדש של כל הנל לא הציב כל קושי. המכונית מצויידת עכשיו בצמה מקורית ובעזרת מפתח הצבעים המפורסם של לוקס זוהה כל גיד וגיד וחובר למקומו.

כפי שנראה בתמונה, גם החלון הקדמי חזר למקומו, ואיתו צמד המגבים המקוריים על עוגניהם.

לסיום, ושוב בניצול ה lift המפנק שומנו כל מפרקי מערכת הבלמים המכניים של הרובר. כן, אנחנו מתכוננים עכשיו לנגיעות הסיום.

NEXT

PREV