לעשות שרירים לבורמן ולדוגלס (ג)

בפרק הראשון תיארנו את עקרונות הגה הכח החשמלי, ובפרק השני תיארנו קיט להשבחת מערכות הגה מכניות למערכות הגה כוח חשמלי.
נתמקד עתה בתיאור הסבת הגה מתוצרת בורמן-דוגלס (משנות השלושים והארבעים של המאה העשרים) להגה כוח חשמלי, על ידי שמוש בקיט הנ”ל. הגה זה נחשב בזמנו לאחד המשובחים שבנמצא והורכב במכוניות כגון יגואר, מורגן, רובר, אלפא רומיאו ועוד. מזווית ראיה עכשווית הוא הגה לשרירנים, שוטם חניה צפופה בכלל וחניונים בפרט.
נתחיל בתרשים של עמוד ההגה, המופיע בפרישה הבאה:

prisa-hege

הזנת כיתוב

layout of a P2 steering box and column
אפשר לראות כי עמוד ההגה כולל שלשה צינורות קונצנטריים:
1 הוא עמוד ההגה החיצוני. תיבת ההגה היא חלק אינטגרלי שלו ואופן החיבור בין התיבה והעמוד מתואר כאן

2 הם החלזון והבורג. הבורג נמצא בקצהו של צינור ארוך, שבקצהו השני נמצא גלגל ההגה. צינור זה נמצא בתוך צינור מס’ 1, ולשניהם מרכז משותף. הם צמודים זה לזה באמצעות מיסב כדורי מלמעלה (18), ובאמצעות והחילזון, מלמטה.
בתוך הצינור הפנימי נמצא צינור נוסף, שלישי, בו עובר החיווט הנחוץ להפעלת הצופר ומחליף האורות (ראו כאןעל צינור זה נאלץ לוותר – קידוח בתוך המוט המרכזי של יחידת הסרבו פשוט אינו בא בחשבון.
הרי הם המועמדים לגזירה וחיבור מחדש, שוכבים כולם על שולחן העבודה:

hashvaa

outer column, servo and inner column

כדי לשלב במבנה זה את מערכת הסרבו שתוארה בפרקים הקודמים אין מנוס מ”גזורו”. יש לפצל את מכלול ההגה לשניים, כאשר הסרבו נמצא בין שניהם. לדוגמה, בהגה שאלו מידותיו:

stening

Dimensions

D
התיבה 121.3 ס”מ, הצינור הפנימי 127.3 ס”מ. נוכל לערוך את הפיצול הבא:
sketch
(מידות בס”מ).
למשל, כך –
צעד ראשון: חיתוך קטע מצינור ההגה החיצוני באורך 47.5 ס”מ:

cut-top1

cutting the outer column 47.5 cm

אלו המתאמים שאליהם יש לחבר את החלקים העליונים:

metaamim2

top section adaptors

עומד המתאם החיצוני, שוכב מלפנים המתאם הפנימי.
צעד שני: התאמת הקוטר החיצוני

hatama2

top outer column ready for welding

צעד שלישי: חיתוך מתאם הכניסה לאורך הרצוי, והשחלתו על החלק החרוט של הצינור החיצוני. הצמדה באופן זה גורמת לכך שלשני החלקים יהיה ציר משותף. עכשיו מרתכים את שני החלקים זה לזה. הריתוך אינו נעשה בתפר רציף, אלא נקודה מול נקודה – זאת כדי להקטין ככל האפשר את העיוותים הנגרמים על ידי הריתוך. בנוסף לריתוך הנערך בקו התפר, נקדחים חורים אחדים באיזור החפיפה ונערך ריתוך שני החלקים זה לזה גם שם, לתגבורת. הרי החלק המוגמר:

together1

adapter welded

עכשיו יש להתאים גם את אורך הצינור הפנימי, ונעשות פעולות דומות. הרי מתאם הצינור הפנימי אחרי החיתוך. צידו השמאלי מחורץ ומתאים לחריצים שעל ציר הכניסה לסרבו.

cut-metaem1

inner column top ready for welding

צד ימין נחרט לשם ההתאמה לצינור הפנימי

sloted

adapter prepared for welding

ושני החלקים מרותכים זה לזה כמתואר למעלה.
השלב הבא הוא הרכבת המיסב העליון, המחבר את שני הצינורות זה לזה. זהו הליך שגרתי בהרכבת הגה בורמן-דוגלס ולא ארחיב עליו כאן את הדיבור.
עכשיו יש לזווג את החלק העליון אל הסרבו. כאמור, הזיווג נעשה באמצעות החריצים על מוט הכניסה לסרבו (זכר) והחריצים בסיומת החדשה של הצינור הפנימי (נקבה). כדי למנוע חופש (“שפיל” בשפת המכונאים) התיאום בין שני החלקים הוא הדוק מאד ואת הזיווג יש לערוך על ידי הפעלת כוח רב. לא מכות פטיש! חלילה! מכבש מאולתר יציל את המצב כמתואר בתמונות הבאות:

press-top

pressing the top section to the servo

presstop2
חיבור החלק התחתון נערך בצורה דומה.
והרי לפנינו הגה בורמן-דוגלס מתוגבר חשמלית:

painted2

finished and ready for the car

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם  PREV