ספטמבר 10

תגיות

יד ראשונה מרופא (י”א)

בפרק הקודם (זוכרים? זה היה כל כך מזמן כאילו…) תואר פירוק לוח השעונים ומדף הכפפות והוצאתם מתוך המכונית. ומכיוון שכבר תיארתי בעבר שיפוץ לוח כזה בפרוטרוט (צמה חדשהאתמקד הפעם במכשירים עצמם; ורק אציין כי אילת הכינה בזמנו יותר ממדבקת רקע אחת ללוח ובבוא הזמן תודבק אחת ההמדבקות הללו על הלוח שייועד לטורר. אגב, מעיון באתר של יוהן לוויק נראה כי במדבקה כגון זו השתמשו גם ברובר לפני שבעים שנה, כשהמכונית יוצרה:

johans

The panel back ground is printed on a sticker

אך בהכרח הוכנה אז בטכנולוגיה שונה (הדפסת משי?)

אחרי שליפת לוח המתכת והמכשירים הצמודים אליו נשארו שלשה פריטים מחוברים ללוח העץ (“הדשבורדבפי העם)

azarim

Freewheel cable, Odometer reset cable, fog light switch

מימין לשמאל: כבל הפיקוד של ה FreeWheel , מתג ההפעלה של פנס הערפל, כבל איפוס מד המרחק של נסיעה. כבל זה יחודי לרובר P2 מדגמי 1947.

וזה מה שנותר אחרי פירוקם:

ez

Naked. Bottom is a home made add-on

המכשירים הגדולים” (ספידומטר, שעון, מד גובה דלק\שמן־מנוע וחום־מים\לחץ־שמן) כבר הוצאו מהלוח. כמוהם, גם מתג ההתנעה – שהתברר כלא מקורי:

wrongswitcha

Non original ignition switch

wrongswitch

It will be replaced by the original unit

בזמן ההרכבה מחדש הוא יוחלף, כמובן, במתג המקורי שכבר נמצא בידי.

עכשיו הגיע זמן פירוק כל היתר. והרי הוא, היתר:

panel-back1

Switches and rheostat to be replaced

panel1

ראשונות הן נורות הבקרה (A, B) הדורשות מפתח מיוחד:

key

Special key for indicator lamps A, B.

הבא בתור היה הריאוסטט (נגד משתנה) C המשמש לויסות עוצמת תאורת המכשירים. רכיב זה הוא מצד אחד נדיר וקשה להשגה ומצד שני נוטה מאד להתקלקל בגלל האופן בו הוא בנוי ואופייני לייצרן שלו, הריהו LUCAS, הקרוי בפי שונאיו prince of darkness כלומר נסיך האפלה. הבעיה המשותפת לרוב מוצרי לוקס היא הסתמכותם על מסמרות, המשמשות בעת ובעונה אחת לחיבור מכני בין החלקים ולהולכת החשמל. המשטחים בין הרכיבים השונים והמסמרות נוטים להתחמצן התנגדותם עולה והמעגל החשמלי משתבש.

הרי חלקי הריאוסטט אחרי שפירקתי אותו:

reo-parts

Rheostat unfolded. Weak points are the rivets

שתי המסמרות (“ניטים“) מסומנות בחיצים. הימנית מחוברת לסליל ההתנגדות והשמאלית לזחלן (הפריט השמאלי ביותר בתמונה). השחיקה בסליל מעידה היכן שהה הזחלן רוב ימיו. מדידה במדהתנגדות הראתה כי קיים נתק בין שני זוגות החלקים המוצמדים על ידי המסמרות. ניקוי המסמרות באמצעות ריסוס במנקה מגעים פתר את הבעיה – כנראה זמנית. בהמשך יוחלפו המסמרות הללו במסמרות נחושת חדשות שיולחמו הלחמת בדיל אשר תבטיח מגע אמין ויציב. הרכבת הריאוסטט הראתה כי אחרי הטיפול במנקה המגעים הוא תקין, והתנגדותו נעה בין 0 ל 10 אוהם. הריאוסטט מחובר בטור לעומס בן שלוש נורות 5W/12V כלומר לעומס שהתנגדותו 10 אוהם. מכאן שלכאורה בסבוב שלם לכוון פחות אורירד המתח על הנורות לחצי והאור לרבע. במציאות הירידה תהיה יותר חדה, כי עם ירידת המתח על נורות ליבון יורדת גם ההתנגדות שלהן, ופחות מתח נופל עליהן. למעשה כשהתנגדות הריאוסטט היא 10 אוהם כמות האור שמפיקות הנורות היא אפסית.

גם הכפתור המיוחד שמחובר לריאוסטט הוא פריט נדיר, וגם אותו מצאתי בקידרמינסטר,

עם ריאוסטטים נוספים:

reho

Got some in Kiderminster

כך שניתן לראות פרשה זו כסגורה.

השעון והספידומטר היו זקוקים בעיקר לניקוי ושימון.

הם הוצאו בזהירות מהמעטפת שלהם, וזו נשלחה לניקוי בחומצה מחלודה, וגילוון. כך נראה בית השעון אחריו:

shaon-case2

Clock cover galvanized

פנים השעון נוקה ושומן, והוא החל לתקתק בחדווה. כדי להגן על המגעים (“פלטינות“) שלו חיברתי במקביל להן קבל בין 10 מיקרופרד – בדיוק כמו שעושים בפלטינות אמיתיותבמערכת ההצתה של המנוע. במבט זהיר לקרבי השעון ניתן לזהות את הקבל.

shaon-kabal

Clock cleaned and condenser attached to suppress sparks.

(עוד על שיקום שעוני ג’אגר ניתן לקרוא כאן ובהמשכים )

לסיום צוחצחה הזכוכית המגינה על המחוגים, הוחלפו הגומיות והשעון נסגר מחדש:

shaon-naki

Clock is ready

פעולות דומות נערכו גם בספידומטר:

speed-naki

Speedometer ready

בו נוקה וצוחצח גם הכבל בעזרתו מאפסים את מד “קילומטראז’ טיול”; במקרה הנידון לפנינו מדובר במיילז’.

speedo

את מד־החום \ לחץ־שמן מסרתי למילוי אתר וכיול להמחוון“, והוא חזר ממנו למחרת ברינה.

את מערכת מדידת גובה הדלק החלטי לבדוק בטרם אגע בה (כל כך קל לקלקל את הדברים הללו). הבדיקה הראתה כי הכל תקין:

ואי לכך הסתפקתי בציחצוח חיצוני וניקוי הזגוגית (“שרוכיתבפי העם)

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV