ספטמבר 13

תגיות

יד ראשונה מרופא (י”ב)

בפרק הקודם תיארנו את פירוק לוח המכשירים ושיקום המכשירים העיקריים.

נעבור עתה לצידו השני של קיר האש ולאביזרים השונים הצמודים אליו. הם פורקו ממנו בזה אחר זה. נתחיל במנוע המגבים שהיה צמוד למקומו בעזרת קפיץ (מכיוון שהחיבור הקבוע נשבר…).

fix

This adapter connects the windshield  wiper motor to the firewall. Still available at “vintage parts supply

החיבור הקבוע

בניגוד לרוב מכוניות רובר מסדרה P2 אשר יוצרו בין השנים 1934 – 1947, בהן מנוע המגבים הוא לוקס SW4 הרי שבטורר הורכבה מערכת מגבים מתקדמת יותר שמנועה הוא CR או CRT. הציור הבא (הלקוח מקטלוג ישן של לוקס) מראה את המנועים משני הסוגים, וגם מדגים עד כמה רוב חלקיהם משותפים:

compare

הטבלה הבאה, הלקוחה מאותו קטלוג מראה מי היו שותפי הטורר למערכת המגבים המתקדמתהזו:

table

ביניהן מיודעותינו אסטון מרטין, דיימלר, יגואר וכו’.

כך נראה מנוע המגבים אחרי שהוצא מן המכונית:

wiper1

motor as removed

wiper2

כך נראית מערכת המגבים המתקדמתהזו:

CR2

היא אינה מונעת על ידי גלהינע וארכובה כמו ברוברים הישניםאלא על ידי כבל פלדה – חיבור גמיש המותיר חופש רב יותר למתכנני לוח המכשירים, וגם פחות נזק מאבק וחלודה.

המכלול (1) בו אנו עוסקים עשוי משתי יחידות: המנוע, המסתובב במהירות גבוהה יחסית, ותיבת־הילוכיםהמורידה את מהירות הסיבוב (תוך העלאת המומנט) ומשנה את כיוונו במרחב. פתיחת מכסה תיבה זו חושפת את המראה הבא:

wiper3

Opened I

הרבה גריז וחלודה – אבל בסך הכל תקין וניתן לשיקום.

לעומת זאת חיבור לנסיון של המנוע למקור מתח 12V לא גרם לשום תנועה סיבובית, ולו תהיה קלושה ככל שתהיה. פתיחת המנוע גם הראתה מדוע:

base

Opened II

המיסב הראשי שלו החליד ואי לכך היה העוגן תפוס אליו. כך נראה העוגן אחרי שחרורו:

armature

Armature

יתכן שהוא עדיין ניתן להצלה – אבל בכל מקרה הוא מפוקפק. הייתם יוצאים לכביש ביום גשם ומשאיות מתיזות בוץ ושמים את יהבכם על עוגן שכזה?

כאמור, המנועים של SW4 ו CR זהים כמעט, וכמעט כל חלקיהם זהים גם הם. יש ברשותי מנועים תקינים של SW4 – חלפים לשני הרוברים האחרים, כך שלכאורה מספיק לזווג אחד מהם לתיבת ההילוכים והמכלול נגאל.

אבל לא. סימכו על לוקס. יש הבדל קטן אבל מכריע בין שני המנועים:

comp

CR4 left, SW4 right

מנוע CR משמאל, מנוע SW4 מימין.

שני קדחים בעלי הברגה על המעטפת החיצונית שלו. זו אינה סתם מעטפת, כי גם נעליהקטבים של המנוע נכללים בה. קדיחת החורים הללו דורשת איפה פירוק שלם של המנוע כולל שדות ופחמים, קידוח, הברזה והרכבה מחדש.

את כל אלה כבר עשיתי בעבר בהצלחה והפעם החלטתי לדחות תענוג זה להזדמנות אחרת. פשוט הזמנתי מכלול מחודש ב eBay, והוא הגיע עד מהרה, מוכן ומוזמן להתחיל לטרטר חרש:

newf

Got a reconditioned motor on eBay

newr

וזה הכל להפעם.

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV