ספטמבר 15

תגיות

יד ראשונה מרופא (י”ג)

בפרק הקודם עסקנו במגבים, והפעם נמשיך למערכת הדלק (כן, כך זה ימשך עד שיגיע תורו של הטורר לניתוח הגדול – הפרדת המרכב (בודי) מהאשיה (שסי). (כידוע, התור לניתוח ארוך מאד בארצנו (אלא אם השעה שעת דחק וחרום)).

כך מתאר ספר הנהג של הרובר, ספר שהגיע עם כל מכונית, את המערכת הזו:

owner8a2

ובעברית: מיכל הדלק ממוקם בחלקה האחורי של האשיה, והדלק נשלח לקרבורטור באמצעות משאבה חיובית.* ישנו גם ברז לדלק רזרבי המפוקד חשמלית על ידי מתג בלוח המכשירים. דלק בכמות של בערך גלון אחד זמין כאשר מסובבים את המתג לכיוון הכתובת RESERVE . הקיבולת הכללית היא 10 גלון לרובר 10 כס, 10.5 גלון לרובר 12 כס, ו 11-3/4 גלונים לדגמי 14 כס ו 16 כס.

*(בניגוד למכוניות גרמניות מסויימות, למשל, מן התקופה, בהן הדלק מוזרם על ידי כח הכובד.)

לא תתפלאו לשמוע כי מיכל הדלק של הטורר כלל לא היה מחובר לאשיה ולצינור הדלק אלא סתם זרוק לו באיזור תא המטען, ושבור. צינור המילוי היה תלוש ממנו. ניתן לראות את הצינור הזה בתמונת החלקים המפוזרים בקרדיף שם סביב המכונית:

tifzoret

Detached petrol feed pipe as found in Dr. Rose’s basement

אפשר כמובן להאבק על שיקום המיכל הזה, פירוקו, ניקויו והלחמת כל תפריו מחדש בהלחמת בדיל אומנותית. נסיוני הדל מראה כי זו עבודה יקרה יותר מהזמנת רפליקה מפלבם, ועמידה פחות. מסרתי איפה את המיכל לארגונטיקסלייצור רפליקה מפלב”םוהרי התוצאה:

tank

Instead of repairing the original tank a stainless steel replica had been constructed

וכאן נראים הישן והחדש צד בצד:

tank-o&N

Old and new side by side

בולטת לעיין האמבטיהבצלע העליונה של המיכל, אליה מחוברים מד גובה הדלק והברז החשמלי של הדלק הרזרבי, ונשאלת השאלה לשם מה נוצרה האמבטיה הזו (כי הרי ברור שהיא מייקרת את ייצור המיכל)?

המחשבה הראשונה שעלתה בדעתי הייתה – צפיפות בחלל בו נמצא המיכל. כפי שמראה המפרט, ככל שעולה הספק המנוע כן עולה נפח מיכל הדלק. אם הגידול בנפח מושג על ידי גידול בגובה, עלולים המכשירים הקבועים בגגשלו (כלומר מד גובה הדלק והברז החשמלי) להתנגש בקרקעית תא המטען. כדי למנוע זאת נוצרה האמבטיה: המכשירים משוקעים בה וכך לא יתנגשו בתא המטען.

ואמנם, השוואת מיכל הטורר (מאחור) עם מיכל של רובר 10 (מלפנים) מראה כי מיכל הטורר גבוה יותר:

2T2

The tourer’s tank (rear) is taller than the 10’s (front)

מדידה של עומק האמבטיההעלתה כי גובה קרקעיתה מעל תחתית המיכל של הטורר שווה בדיוק לגובה גגמיכל הדלק של רובר 10 מעל הקרקעית שלו.

אהה, אמרתי לעצמי, מטרת האמבטיה הזו היא סטנדרטיזציה! כך תוכל רובר להשתמש באותם מכשירים בכל הדגמים שהיא מייצרת!

(מחשבה קצת תמימה לאור העובדה כי אחוז הרובר 10 בכלל הייצור היה שולי).

מיהרתי לעיין בקטלוג חלקי הרובר כדי לבדוק האם המכשירים הנל היו משותפים לכל דגמי רובר P2.

הו, לא.

instrumentsP80a

instrumentsP80b

אבל, אם הגובה שלהם מעל הקרקעית זהה, מדוע שיהיו שונים זה מזה?

השוואת מדי גובה הדלק מראה מה הוא ההבדל ביניהם:

mdid1

Different petrol gauges – each designated to it’s tank. The top one is for Rover 12

(המדיד העליון בתמונה שייך לטורר (רובר 12) ושני התחתונים לרובר 10).

רואים כי במדיד העליון המצוף מסוגל לעלות מעל האוגן (פלאנג’), כפי שנדרש ממצוף של מדיד המשוקע באמבטיה. בשני המדידים התחתונים יעלה המצוף רק עד גובה האוגן, כפי שנכון במיכלי הדלק בעלי הגג השטוחשל רובר 10. בשני הדגמים יכול המצוף לרדת עד קרקעית המיכל.

גבולות התנועה של המצוף נקבעים על ידי השיפועים A ו B בתמונה הבאה:

flange1

The arm movement is limited by slops A and B

והם משותפים לשני סוגי המדידים. אגב, כיאות וכנאה כל מדיד מסומן במספר קטלוגי מתאים, על המכסה שלו:

pn

Each type has its own part number

51367 לרובר 12 ומעלה, 51368 לרובר 10. (המכסה שבתמונה ישלח לגלוון ובקרוב יראה הרבה יותר טוב).

מהתמונה גם נראה כי האוגן של המדיד אינו מישורי ויכול לגרום לקשיי אטימה. אני מקווה שאטם שעם עבה וכמות נדיבה של RTV יפתרו את הבעיה.

אם במדי גובה הדלק מצאתי הבדלים, הרי שבין הברזים החשמליים של הדגמים השונים לא הצלחתי למצוא שום הבדל, ולא ברור לי מדוע יש להם מספרים קטלוגיים נפרדים.

על מכסי סלילי האלקטרומגנט של שני סוגי המכוניות טבועים המתח ותאריך הייצור, אך לא מספר קטלוגי שונה:

kovaim

Production date and voltage are stamped on the electromagnet cover

האחד בן 70, והשני צעירצ’יק בן 69.

בשלב זה הסתפקתי בניקוי הרכיב, ובדיקה אקוסטיתשל הברז החשלי: הוא משמיע נקישה נאה כאשר הוא מחובר, וגם כשהוא משוחרר, ממקור מתח בן 12 וולט.

send1

Candidate 1 clicks nicely when voltage is applied

send2

Candidate 2 clicks nicely when voltage is applied

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV