ספטמבר 28

תגיות

יד ראשונה מרופא (ט”ז)

בפרק הקודם עסקנו בתיבת ההילוכים ובספידומטר. הפעם נמשיך (או נמשוך) בזנבו של זה, כלומר ב Freewheel וליתר דיוק בכבל ההפעלה שלו. מה זה Freewheel, אתם שואלים? בשתי מילים: זהו רצ’ט, או מצמד חד כווני, המחבר בין תיבת ההילוכים והגלגלים. בדומה לטורפדובאופניים, הוא מאפשר למכונית לגלוש ללא עזרת המנוע בכל פעם שרגל הנהג מוסרת מדוושת ההאצה. במילים יותר טכניות: כל פעם שמהירות הסיבוב של הגלגלים גדולה ממהירות הסיבוב של המנוע. המטרה היא חיסכון בדלק וביטול הצורך להשתמש במצמד (קלאץ’) כל זמן שהמכונית בתנועה. החסרון העיקרי של ה Freewheel הוא העדר בלימת מנוע במורדות תלולים. אי לכך ניתן לבטל את ה-Freewheel עי סבוב גלגל הנמצא על לוח המכשירים של המכונית. הפרק הנוכחי מוקדש לשיפוץ מנגנון הבקרה של ה-Freewheel, ואגב כך לתיאורו המפורט.

הציור הבא הוא פרישה של ה-Freewheel.

freewheel

The freewheel layout

כל זמן שגלגל השיניים 43 לא נמצא בתוך הצילינדר המשונן 5 יתנהג המכלול כ-Freewheel ועיון קל בתרשים מבהיר מדוע: הרצ’ט הוא כל החלקים שביניהם – 21, 20, 11 ו־16. כאשר מכניסים את 43 לצילינדר 5 והם משתלבים זה בזה מתבטל ה-Freewheel. תפקיד מנגנון הבקרה הוא להכניס ולהציא את 43 מ5 לפי הצורך. המזלג 41 הוא המבצע פעולה זו: כשהוא זז לצד שמאל (בתרשים) 43 בחוץ והמצב נקרא FREE, וכשהוא זז לימין יש נעילה והמצב נקרא FIX. במנוחה נמצא המזלג בימין – כלומר ברירת המחדל היא FIX. יותר מזה: 40, הציר עליו נע 41 הוא חלול ובתוכו קפיץ המאלץ את 41 להיות במצב FIX. כדי לעבור למצב FREE יש להפעיל כוח ולמשוך את 41 ימינה. את זאת מבצע כבל פלדה רב גידים, מהסוג שנמצא בשימוש נרחב באופנועים ובאופניים. אבל הניגוד לנל, הכבל הזה אינו נמשך באמצעות ידית אלא באמצעות גלגל, ומנגנון ההופך תנועה סיבובית ללינארית.

הכבל שהוצא מן הטורר היה חלוד ובשלבי התפוררות מוקדמים. אי לכך נגשתי לאחים סמי בחולון, יצרני כבלים כאלו, והם יצרו כבל חדש, משופר, העשוי מגידי פלבם גמישים.

cabel

Broken freewheel cable

התמונה הבאה מציגה את הגלגל עצמו

galgal1

The freewheel selector

וכך הוא נראה מן הצד:

galgal3

Side view

בתוך החור הנראה בתמונה נמצא תותב שבתוכו קפיץ והברגה מסוג 4BA.

את הכבל משחילים אל מרכז הגלגל:

galgal2

The cable is inserted in the center of the selector

הפריטים הבאים הם מרכיבי המנגנון ההופך תנועה סיבובית ללינארית:

pritim

These components turn rotational movement into linear movement

שימו לב במיוחד לבורג, בעל הראש הגבוה והעגול. הוא החלק שיאלץ הגלגל להתקדם במסלול המפותל ולמשוך את הכבל. הפריטים מורכבים סביב ציר הגלגל בצורה הבאה:

harkava

layout

הבורג מוברג מתוך המסלול לתותב שנזכר למעלה. המעטפת הבוהקת מצויידת בחור מעבר לבורג, ובבליטה המאפשרת נעילת המכלול במצב FIX.

harkava1

הצעד הבא הוא השחלת הכבל דרך שרוולי ההובלה שלו. כאלו יש שניים: קצר וארוך. את הקצר משחילים ראשון, ואחריו משחילים את המותחן:

motchan

Cable length adjuster

ולבסוף משחילים את הכבל בשרוול הארוך. כשהכבל מותקן ברכב, המותחן נמצא מאחורי לוח המכשירים וניתן לכוון את אורך הכבל בלי לפרק את ריצפת הרכב או לשכב תחתיו. הרי הכבל המוכן:

yesh

Ready

ולבסוף, בדיקה:

השחלתי את קצה הכבל למקומו בזנב תיבת ההילוכים, והרכבתי עליו את חרוז הנעילה. שילבתי הילוך רביעי. נסיון סיבוב של יציאת התיבה (אוגן (פלאנג’) גל ההינע) במצב FIX נתקל בהתנגדות עזה, לשני הכוונים. קצה הכבל נראה אז כך:

fix

Test

במצב FREE נראה קצה הכבל כך:

FREE

‘Free’ position

בכוון השעון התנועה חופשית וקלה, ונגדו – התנגדות עזה. יש רצ’ט. סך הכל תזוזת גלגל השיניים 21 היא קצת יותר מ 8 ממ – שזה עוביו.

אפשר לסמן V על עוד שלב בשיפוץ הטורר.

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV