נובמבר 10

תגיות

יד ראשונה מרופא (כ”ג)

רק ביום שישי בבוקראמר גבי תוכל משאית עם מנוף לחדור לסימטאות הצפופות שלנו בין הקרפיפים ולחנות בפתח הסדנה“. הוא לא אמר זאת במילים אלה אבל לכך התכוון.

בפרק הקודם הראנו כי יש משפט קיום לרובר 12 טורר עם הגה שמאליוהזכרנו כבדרך אגב כי האשיה נשלחה לניקוי חול וצביעה. כן, ביום שישי בבוקר, רק ביום שישי, מוקדם בבוקר (בתנאי שלאף אחד לא כואבת הבטן).

והנה היא חוזרת – קבלו אותה!

manof1

The chassis returns from sand blasting and painting

הצבע עוד לא התייבש כל־צרכו, ושני קרטונים שריפדו את מרבצה על ארגז המשאית הקשה נדבקו לתושבות המנועלא נורא.

הרי האשיה הערומה, בבתוליה כאילו, מצפה שיתחילו לטפל בה, מלפנים לאחור:

naked1

Naked virgin chassis

וכאן היא נראית מאחור לפנים:

naked2

החלקים המבדילים בין מכונית הגה ימני (RHD) והגה שמאלי (LHD) נראים כתמונת ראי זה של זה. במקרה של רובר 12 מודל 1947 רובם עשויים בשיטות של מסגרות בסיסית, אבל מפלדה אנגלית ישנה, משובחת, עבה (4 ממ) – ובדייקנות. יצירת תמונת ראילחלקים אלה היא מעשה אמנות.

משימתנו עתה היא לנקות, לבדוק לצבוע ולהרכיב כל חלק במקומו ולוודא כי הוא פועל כמצופה. כל החלקים הנעים משומנים, ומחוברים למערכת השימון המרכזית של המכוניתואי לכך יש גם חשיבות לכיוון בו הם מורכבים ולאטימתם כראוי.

תכנון חיבורי ההגה והדוושות לאשיה דומה ולכן אסתפק כאן בתיאור חיבור הדוושות.

החלקים החשובים לענייננו הם A ו B בתרשים הבא:

davshot

ביניהם מוברג הבורג המחוסם 110 כשהאום הגדול שלו מרותך למסגרת A. עליו מושחל התותב 106 שהוא ציר התנועה של הדוושות. הריהי המסגרת A המתאימה להגה שמאלי:

pedal-bracket1

LHD pedals sub frame

pedal-bracket2

Back side of the frame

היא כוללת את האום A ואת מגביל התנועה של דוושת המצמד B (כדי שלא תזדקר יתר על המידה).

pedal-braket4

A nut B travel limiter

והנה המסגרת A במקומה באשיה. B מסומן בחץ לבן לימינה, עדיין ממתין להרכבה:

brakets

Frame A already in its place B is waiting  (white arrow)

והנה הדוושות, בהרכבה לנסיון:

dav-mov

Pedals, test installation

הקשר בין דוושת המצמד והמצמד נערך על ידי צמד מוטכבל (114, 112). צימוד זה נדרש עקב ההרכבה הגמישה של המנוע על האשיה (תמיכות גומי) מצד אחד, והדרישה שמשיכת הדוושה תהיה במישור הסיבוב שלה (ראו הסבר כאן) .

פרישת המערך הזה נראית בתמונה הבאה:

p2tentwelve09

וגם את מאחד תנועת המוט עם הכבל יש לחבר למקומו משמאל:

clutch-cab

Travel changer new place

triangle

ובנימה אופטימית זו נסיים הפעם.

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV