נובמבר 22

תגיות

יד ראשונה מרופא (כ”ו)

בשנות השלושיםארבעים של המאה הקודמת אהב קהל הלקוחות של רובר את גישתה השמרנית של החברה, שהעדיפה איכות על פני חדשנות, ואמינות על פני חסכון (במחיר הרכישה של כלי הרכב). כל עוד עלה הביקוש על כושר הייצור התמקדה הנהלת החברה בהרחבת המפעל וייעול הייצור ולא בחדשנות מוטורית. ועל כן נשארו המכוניות מסדרה P2 עם ארבעה קפיצי עלים מיושנים ושני סרנים קשיחים מחוברים אליהם. עגלה.

איך עושים עגלה שלא רואה מוסך“? לא מספיק למשוח בעטרןאת צירי הגלגלים. צריך לשמן כל מה שנע, ולשמן שימון מחלקה ראשונה, כלומר שימון רציף. וכך באה לעולם מערכת Luvax-Bijur שכבר תיארנו כאן לפרטיה.

מערכת נפלאה ולה חסרון גדול ומרכזי: המכונאים לא הכירו אותה, גם לא רצו להכיר אותה, ולמעשה חיבלו בה בכל הזדמנות שנקרתה לפניהם. לא תמיד בזדון – אבל התוצאה, תמיד, הייתה רעה.

היה ונקודת שימון נחשדה כפגומה (סתומה, או דולפת) אחת היתה דתה: להחתך, תוך הרכבת פיטמת גירוז במקומה. והנזק היה כפול, ואולי משולש: א) הצינור החתוך דלף שמן על כל סביבותיו, על חשבון נקודות השימון האחרות; ב) מעברי השמן בצירים ובתותבים השונים צרים מדי למשחת סיכה (גריז) ואשליית הגירוז גרמה לבלאי מואץ של הצירים והתותבים (“בוקסות“) – וראיות לכך נראה בהמשך. ג) המספר הרב של נקודות כאלו חייב טרטור איסופי וגידול הררי גריז נתעבים.

nita'av

Results of neglected oiling system

על מנת שהמכונית תתפקד כראוי, וכפי שתוכננה, יש על כן לדאוג לכך שמערכת השימון המרכזית תפעל, ותפעל כראוי.

הדוגמא שלהלן תסביר למה הכוונה.

כל קפיץ מעוגן לאשיה בשתי נקודות. בכל נקודה כזאת ממולאת האשיה בגוש ברזל גדול המסומרר אליה. הקדמי בין הגושים נקרא dumb iron (ברזל טמבל).

dumb-iron1

Front dumb iron

לגוש הברזלאליו מעוגן קצהו האחורי של הקפיץ הקדמי אין שם עסיסי, אבל יש לו מבנה מעניין. הרי מבט אחד אליו:

shekel-mid1

Front spring rear dumb iron

ומזווית אחרת:

shekel-mid2

Another angle of view

ניתן לראות שהוא טמון בתוך האשיה, מסומרר אליה, ומוזן בשמן מתוכה.

במרכז הגוש, עובר מצד לצד של האשיה, נמצא תותב ארד (“בוקסה מברונזה“). התותב מוכנס לגוש בלחץ רב ועליו להמצא בתוכו סטטי לחלוטין, ללא שמץ של תנועה. מי שנע בקדח מדוייק במרכזו הוא ציר בקוטר 1/2 אינץ’.

כשקפיץ עלים נלחץ או משתחרר משתנה אורכו. צידו הקדמי מעוגן לאשיה, ולכן קצהו האחורי חייב לנוע. משתתפים בכך שני צירים ויש לדאוג לכך שהשחיקה בהם, עקב התנועה הזאת, תהיה מזערית. המבנה בו רתומים הצירים הללו נקרא בשם אזיק (ובפי המכונאים שקל” shackle).

הרי אוסף הצירים שהכנתי לקראת הרכבת הקפיצים:

pins

Full set of new springs pins

ששת המרכזיים (ושני הענקים מימין) הם צירי האזיקים. הקטנים (קוטרם 1/2 אינץ’) היו משומשים ושחוקים ואי לכך נמסרו להמשפץלציפוי בכרום קשה והשחזה לגודל הנומינלי. כרום הוא חומר נוגד שחיקה והם צפויים לתת שרות ממושך ותקין. “הענקיםהם NOS שהגיעו ממייק קולדרי, ספק חלקי הרובר הוותיק. השארתי אחד מהם בעטיפתו המקורית.

גם הטורר שאנו משפצים סבל ממערכת שימון שלא תוחזקה כהלכה אלא אולתרו בה פטמות סיכה. התוצאה היתה שציר האזיק נתפס בתותב, ובמקום שהציר ינוע בתותב נע התותב בגוש הברזל, כשהם שוחקים זה את זה בפראות. התוצאה היתה שנצרכנו לא רק לחרוט תותב חדש ולצפות את הציר בכרום קשה, אלא היה גם צורך לקדד את גוש הברזל כך שהקדח העובר בו יחזור להיות עגול וניתן יהיה ללחוץ את התותב החדש לתוכו בחיכוך הדרוש.

kidood1

Reaming the new bush

התותב הישן, השחוק, נראה כך:

worn2

The worn original bush

ומהצד:

worn4

Side view

וכך נראה התותב החדש באשיה:

kidood-pnim

Ready to be used

השמן מוזן דרך קדח בגוש הברזל אל מרכז התותב. כפי שרואים בתמונה, חרוטה בה תעלה הסובבת את התותב וגם בה קדוח חור. כך זה נראה בתותב החדש:

bush-mid

This hole delivers the oil to the center of the pin

השמן מגיע לתעלה ונכנס למרווח הקטן והצפוף שבין התותב והפין דרך החור. גם בפין חרוטה תעלה, וגם במרכזה יש חור, המגיע לקדח הקיים במרכז הפין ומוביל לתעלה שניה, הקרובה למשושה שבראשו. שתי התעלות מסומנות בחץ שחור כל אחת, בציור הבא:

pinT

Oil in ( right) and out (center)

הבה נתבונן עכשיו באזיק (שקל) של הקפיץ הקדמי.

front-shack-rear

The oil goes down through the shekel

הוא עשוי משתי חוליות. הדופן הפונה פנימה בכל אחת מהן מושחזת ומלוטשת.

shackels

The inner side of each shekel is ground and polished

בחוליה אחת קיים תבריג המתאים לפין, ובשניה קדוח חור המחבר את הצד העליון עם התחתון. השמן זורם דרך חור זה לתעלה הצרה שבראש הפין התחתון, חודר למרכז הפין ומגיע לתעלה הרחבה שמאמצע הפין. כך משומן גם התותב התחתון, זה שנמצא בקפיץ.

כדי שהשמן לא יזל ללא הפרעה (שימוון רציף!) מתוך התותבים יש לאטום את צדדיהם. במקור שימשו לכך דיסקיות פיבר. אחרי שנות שימוש (ושימוש נלוז) רבות, נשארו מהן רק שרידים בלים:

fiber

Remains of the fiber washers

ואי לכך הכין טינו במקומן אוסף נאה של דיסקיות טפלון:

tef2

Teflon washers to replace unobtainable fiber washers

נותר עוד להכין דיסקיות מרווח, ועליהן בפעם הבאה. בינתיים, תמונות אחדות של הפינים המחודשים נעוצים לנסיון בתותב החדש, המקודד, באשיה.

kidood-chassi2

A pin emerging from the new bush

mekoodad

The bush and dumb iron are ground together

test1

The other side

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV