פברואר 08

תגיות

עיסקי גוף 4 – איחוד

אז היכן אנו נמצאים?

הצבע הישן והחלודה הוסרו מחלקי הפלדה החיצוניים, ונוקו מי בחול ומי בחומצה. האם נגרמו להם נזקים בתהליך? האם נשכח מי מהם?

זה הזמן להרכיב הכל מחדש הרכבת נסיון ולבדוק שלמות והתאמה.

המרכבגלהשבה לסדנה

merkavgala

In order to re-unite the body with the chassis the “cart” additions should be removed

והמעשה הראשון לעשותו היה להחזירה להיות מרכב, מרכב בלבד. הקורות התחתונות והגלגלים שהוצמדו אליה הוסרו. היא שבה ונתלתה על התקרה, וממנה שולשלה בזהירות חזרה לאשיה והוצמדה אליה בברגים. חורי הרגיסטרציה שקדח טינו לפני ההפרדה מילאו את תפקידם ואישרו כי דבר לא נתעוות במבנה המרכב והכל חזר בדיוק למקומו.

on

Back together. Now the support bars will be removed

השלב הבא היה הסרת הפרופילים העליונים שהורכבו לשם שמירת המרכב.

מותחני הרדיאטור שבו גם הם למקומם, מתווכים בין קיר האש ובינו. הםא מצויידים בהברגה שמאלית־ימנית המאפשרת שינוי אורכם ללא פירוקם ממקומם. היה צורך לחדש את התבריג של אחד מהם (7/16 BSF) – למזלי היתה זו ההברגה הימנית, שמחרוקת עבורה נמצאת ברשותי.

kishoor

Radiator stabilizers are back

הבא בתור היה מכסה תא המטען. רואים את תושבת הציר עליו הוא נע (A), ואת הזרוע הנעה אליה יתחבר מכסה הגג הנפתח (B)?

back

A – hinge for the boot cover; B – arm for the (folded) roof cover

למכסה תא המטען שני צירים, בתחתיתו. הוא והם הושבו למקומם:

spare

The boot cover back in place (test)

רואים כי גם מיכל הדלק החדש התיישב יפה־יפה במקומו. מדיד גובה הדלק והברז החשמלי של רזרבת הדלק זכו לאטמים חדשים והידוק קפדני. מעתה ואילך תהיה הגישה אליהם קשה בהרבה.

גם מכסה הגג המתקפל חזר למקומו, לזרועות המצפות לו עם שלשה ברגים בכל צד.

backbamakom

testing how the  roof cover fits

עכשיו הגיע תור הכנפיים. ראשית האחוריות:

mebatal

Rear wings turn

ואחריהן גם הקדמיות:

kidmiot

Front wings

רואים בתמונה גם את נושאי המדרגה שהוחזרו גם הם כל אחד למקומו.

ועכשיו תור הדלתות.

delet

Doors

הצירים שלהן צופו מחדש בכרום, הברגים נוקו וגלוונו. בזמן הפירוק סימן טינו כל ציר וציר כך שיחזור בדיוק למקומו, כולל דיסקיות המרווח, אם היו. ואכן הדלתות חזרו באופן מושלם למקומן:

madrega

It is only test assembly to check that everything is ready to be painted

כמוהן כמכסה המנוע. המדרגות עוד לא לגמרי, והן יטופלו בקרוב.

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV