יוני 19

תגיות

51 גוונים של אפור (ב’)

מזמן מזמן, כמעט בימי ‘היו היה’, (29 לאוגוסט 2107 – זוכרים שהיתה שנה כזאת?) תיארתי את פירוק לוח השעונים מן הטורר ואחריו את ניקויים, בדיקתם ותיקון מה שדרש תיקון, ושכלול במקום ששכלול התבקש.

ואפילו על הזמנת הצמה החדשה סיפרתי, זו שהגיעה אחר כבוד לידי כבר ב 30 לאוקטובר 2017. מאז נוקה הלוח, ואילת הזכורה לטוב הדביקה עליו את מדבקת הכיתובים, וכל המכשירים (פרט לאחד שמורכב תמיד בסוף־בסוף) הושבו למקומם, וציפו למסגרת העץ עליה מורכב הלוח, כדי להתחיל במלאכת החיווט.

בוודאי כבר שכחתם כל זאת. אז הנה תזכורת קצרה. כך נראה לוח השעונים כשהמכונית הגיעה:

Instruments panel as found

וכך נראה בעת הניתוח שהפריד אותו מן המרכב, ומהרבה יצורים קטנים ונתעבים שהתגוררו בחובו והותירו אחריהם מזכרות לא מחמיאות:

Taking out

הוא היה צמוד למדף הכפפותבחיבור הניסתר מן העין:

Glove bench

ורק אחרי חיטוט נמרץ התברר כי שניים אלו הוצמדו זה לזה באמצעות ברזל זווית, שהחליד, קונפורמיסט שכמוהו, ככל היתר.

מסגרת העץ נשלחה לחידוש אצל נדב הנגר, והברזל נוקה, גולוון ונצבע באבקה.

bz

והנה סוף סוף חזרה מסגרת העץ מצביעה וליטוש וניתן להתחיל בחיווט. ראשית מצמידים את הלוח למסגרת בעזרת אומים במידה 2BA ודיסקיות:

hazmadz

Wiring begins

וכך זה נראה עכשיו מלפנים:

gamoor

Front side

ראשונה מחוברת צמת העזר הקטנה האחראית לתאורת הלוח, נוריות הבקרה וכיוב:

chiv-hat

Instruments sum loom

בתי הנורות עברו הם ניקוי וגלוון והם מולחמים חזרה לקצות החוטים הכחולים.

עכשיו ניתן לחבר את הצמה העיקרית. כזכור, הוחלף בטורר הדינמו באלטרנטור דמוי דינמו, המספק הרבה יותר זרם מאשר הדינמו. אי לכך שולבו בצמה מוליכי הספקת זרם (צהוב־שחור, לבן) בעלי קוטר כפול מהמקורי.

zama

Main loom added

עם השלמת החיווט מגיע תור הבדיקות. לשם כך מחובר ווסת הזרם לצמה – הוא מתפקד כקופסת חיבורים.

עם סיבוב מפתח ההצתה נוריות הבקרה מתפקדות כמצופה:

bakara

Testing the warning lamps

אנו מוכנים לשלב הבא.

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV