אוקטובר 05

תגיות

51 גוונים של אפור (י”ט) – קיר האש מלפנים ומאחור.

צביעת כל חלקי המכונית הולכת ומסתיימת, ואנו פונים להרכבתה מחדש.

הרי חלקו התחתון של קיר האש.

tachton

Progress in preparing the bottom part of the fire wall

בדגמי רובר P2 זהו חלק העומד בפני עצמו, וניתן לפרק אותו מגוף המכונית. כך מתאפשרת הוצאת תיבת ההילוכים מן המכונית בלי שיהיה צורך לשלוף ממנה את המנוע. חלק זה עבר, כזכור, ניתוח לשינוי זהותו הפוליטית והפך מימני (RHD), לא עלינו, לשמאלי (LHD). מאז גולוון ונצבע בצבע יסוד כדת וכדין. עכשיו הושלמה צביעתו לצבע הרכב והוא חזר למקומו:

arom

Painted and back in it’s place

מכיוון שכך ניתן להחזיר למקומם את כל החלקים החיוניים המורכבים על קיר האש. ולתזכורת (וכדי שאפשר יהיה להעריך מה שנעשה) הרי מראהו לפני שיקום המכונית:

before

The firewall as found

וכך עכשיו:

coil

Now

שבו למקומם הסולנואיד, ווסת הזרם וגומיות רבות העוטפות את פתחי המעברים בין תא המנוע ותא הנוסעים. את סליל ההצתה (coil באנגלית, לא כוהל!) אי אפשר היה להחזיר למקומו (מתנגש במנגנון המצערת), אך ניתן היה להשתמש באותם חורים ולהציבו זקוף וגאה. גם משאבת השימון המרכזית מסתתרת משמאל. כך זה נראה מזווית שונה:

elec-compo

The coil has to point upward to avoid interfering with the throttle control rod

כמובן שמנגנון המצערת שב והורכב

gas

throttle control reassembled

הרי הם יחד:

luvax

Together

מוט ההגה זכה לחצאית נאה המכסה את פתח המעבר שלו מתא המנוע לתא הנוסעים:

gumihege

Steering column gromet

וגם הדוושות חזרו למקומן:

davsha

Pedals

kiresh-tach1

עת להחזיר את מדף־הכפפות למקומו. איגור הרפד כבר ציפה אותו בלבד רענן, לקראת שובו של לוח המכשירים.

כי בטרם יוחזר הלוח למקומו יש להשיב את מערכת המגבים למקומה; אחרי הרכבת הלוח לא תהיה יותר גישה אליה.

מערכת זו שונה בטורר ממערכות המגבים ביתר דגמי רובר מסדרה P2. הרי תיאורה בקטלוג לוקס:

cr2

The windscreen wipers system should be installed before the instruments panel is returned

על התיל המרכזי (10) מלופפת ספירלה. על כל אחד מצירי המגב מורכב גלגל שיניים, אליו צמודה הספירלה. כשהתיל נמשך מסתובב הציר עם כוון השעון וכשהוא נדחף הוא מסתובב בניגוד לכוון השעון. המנוע (1) מפעיל טלטל ההופך את התנועה הסיבובית שלו לתנועת משוך־דחוף.

המכונית הגיעה כשהמנוע שרוף והמתאם (3) שבור (ראו את הכבל הקפיצי המהדק המנוע לתושבת שלו בצילום למעלה). מנוע חילופי נמצא מזמן, הוא נפוץ במכוניות איכות אנגליות משנות החמישים. את התושבת (3) איתרתי רק לאחרונה – היא כבר בדרך. בינתיים הסתפקתי בהרכבת המסגרת אליה יוצמד המתאם.

wipers-bracket

waiting to the motor / frame adapter

שגם היא נצבעה כדת וכדין. הרכבת מנגנון המגבים מאתגרת כי הגישה לאומים של הברגים המצמידים אותו למקומו מוגבלת ביותר, צרה וצפופה. דפנה, באצבעותיה הארוכות הדקות והחזקות הצליחה לעשות זאת.

wipers

The reassembly of the windscreen wipers is challenging. Daphna used double sticky tape around her finger to be able to serve the nuts

wiper-s

wiper-prat

התברר גם כי על ציר המגב לעבור בדיוק במרכז החור שעל מכסה קיר האש; חיכוך בדופן מהווה בלם המונע מן הציר להסתובב. באותו חור עוד אמורה להיות גומיה למניעת חדירת אבק ומים (21 בציור למעלה) וכרגע עוד לא ברור איך נצליח להשחיל אותה למקומה; יתכן ונאלץ להרחיב את החור.

wipe-out

Is this hole too little?

ולסיום, גם תוויות המידע של המכונית הוחזרו למקומן:

tags

Information badges returned

העליונה והימנית משוחזרות, אך השמאלית הנושאת את מס’ הזיהוי של המכונית היא המקורית:

tag1

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV