אוקטובר 30

תגיות

Wiring – tourer

בפעם הקודמת סקרנו את הפרדת המרכב מן האשיה ומאז נשלחה זו לניקוי חול וצביעה, ובקרוב תחזור אלינו כמו חדשה, ואז תחל בניית המכונית מחדש. נסיון העבר מלמד כי הזמן הנכון להרכיב את צמת החיווט הוא בשלב הזה, שלב ה“rolling chassis”, ולשם כך היה צורך להקדים ולהזמין את הצמה הזו מבעוד מועד, כדי שהרכבתה לא תעכב את התקדמות הפרויקט. במונחי ניהול פרויקטים נקרא פריט כגון זה בשם long lead item.

ואמנם, כבר באוגוסט פניתי לחברת Autosparks והזמנתי צמה חדשה לטורר.

זוהי חברה המתמחה בייצור צמות למכוניות קלאסיות, ותוצרתה מפארת כל שיפוץ ושיקום ראויים לשמם. פרט לצמה הבסיסית הם מוכנים לכלול במוצר תוספות והתאמות שונות, לפי בקשת המזמין.

נוהג התקופה היה להשחיל את הצמה בצינור מתכת גמיש בכל מקום שהיא עלולה להישחק ולהיפצע. כדי לשמר את המראה האותנטי יש להשתמש בצינורות הללו ולא בתחליפי הפלסטיק המודרניים שלהם, גם אם אלו נוחים מאד לשימוש וזולים מאד. אבל ישנם מקומות בצמה שאותם ניתן להשחיל בצינורות המתכת הגמישים הללו רק בשלב הייצור. אי לכך ביקשתי מ Autosparks שהם יבצעו את ההשחלה. Autosparks הסכימו, בתנאי שאכין שיעורי בית ואומר להם איזה חלק של הצמה יושחל באיזה צינור (אורך וקוטר).

אילו ניתן היה לפרק את הצמה המקורית שלמה היתה זו משימה פשוטה למדי. אבל מהצמה המקורית נשארו בידי רק שרידים בלבד, ומשני טעמים: הראשון, במשך חייה הארוכים ולמודי הסבל (קצרים, נתקים, שינויים ותוספות), ותחת ידיו הזריזות והמתוחכמות של דר רוז המנוח, היא הלכה ונעשתה טלאי על טלאי, אוסף מפואר של איזולירדבנד לוסטרה קלמרות וכיוב. ושני, שחלקים מסויימים ממנה היו שקועים במידה כזאת בזוהמה וחלודה שהדרך המעשית היחידה לפרקה היתה על ידי ניתוק וגזירה.

mazav

Some parts of the loom had been so deep in dirt that the only way to remove them was by cutting

כזכור, כל החלק הקדמי של הצמה, זה המתחבר למנוע לפנסים ולצופרים נותק ממהם על ידי חברת השיפוצים המהוללת ולא הוחזר למקומו, אלא הוטל על המנוע כצרור עבש של מוליכים לא מזוהים.

perook-3

The loom was partly disassembled

לא יכולתי פשוט לזהות ולמדוד 1:1. כדי להכין את השיעורים, ניטל עלי איפוא לנקוט בגישה אנליטית.

ראשית שלחתי את כל צינורות המתכת הגמישים וקרעיהם שהצלחתי לחלץ משרידי הצמה לניקוי וגלוון בתרשיש“.

zin

The rusted conduits were cleaned by acid and galvanized.

שנית פניתי לעיון מדוקדק בתרשים החיווט של הטורר

schematic2

The red circles indicate the position of the conduit and it’s number

לוקס אירגנו את התרשים לפי המיקום במכונית של כל קבוצת מכשירים, כאשר קידמת המכונית מיוצגת בחלקו התחתון, ואחוריה בחלקו העליון.

סימנתי בתרשים כל קבוצת מוליכים המשוריינת בצינור גמיש במספר. כך למשל 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 הם הצינורות בהם עובר החשמל לפנסים ולצופרים.

צמת החיווט מחולקת לשתי צמות משנה: שמאלית, שכולה בצידו הקדמי של המכונית: מנוע, פנסים, צופרים. ימנית המשתרעת לפנים (פנסים, הגה) ולאחור (אורות בלמים, חניה, מספר, רוורס ומיכל דלק). שתי הצמות מחוברות ללוח השעונים. פרסתי את שרידיהן מאחורי לוח השעונים, וכך יכולתי לזהות כל חלק וחלק:

inst-pus-cable-back

Laying the remains of the loom on the floor made it possible to allocate each conduit and recognize to where it belongs.

עכשיו גם יכולתי להתאים את הצינורות הגמישים למקומם בצמה:

down-front

Matching example

iinst-pus-cable

ולערוך טבלה של קטרים וארכים:

Length cm

I.D mm

#

62

8

1

30

12.5

2

62

8

3

50

12.5

4

69

10

5

80

5

6

67

10

7

As required

As required

8

As required

As required

9

62

8

10

62

10

11

80

5

12

30

12.5

13

Autosparks מצאו את הנתונים הללו כמספיקים לייצור הצמה החדשה. עברו חודשיים, ואתמול היא הופיעה: Just in time.

package

The ready loom

זה צד שמאל:

down-front-ready

Left side

וחלקו האחורי, בהגדלה:

down-front-ready-part

Rear branch

וזה צד ימין:

front

Right front side

גם צמת לוח המכשירים לא נשכחה. כך נראתה הישנה, בתום הפירוק:

panel-oldwire

Old instrument panel loom

וכך נראית החדשה:

panel-new

new

בימים הקרובים יחזור גם לוח המכשירים מאילת, המדביקה בו את הרקע, יורכבו בו המכשירים שכבר שוקמו כולם, ויתחיל גם חיווטם.

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV