אוקטובר 25

תגיות

יד ראשונה מרופא (כ’)

סוף־סוף הגיע הזמן להפריד בין הדבקים – בין האשיה (“שסי“) והמרכב (“בודי“). הפרדה זו תאפשר ניקוי יסודי של האשיה ושחרורה מחלודה, ורק אז נוכל לבדוק אותה בדיקה קפדנית ולתקן כל ליקוי שימצא. ואחרי נפלאות אלה נתחיל בשיקום הרכב, מן המסד ועד הטפחות.

הצמד מחובר זה לזה ב־24 ברגים המקובצים ב 8 קבוצות ופתיחתם אינה מהווה בעיה. המרכב נמצא מעל האשיה וההפרדה משמעה הרמתו. כדי להקל את המשקל פרקנו את הדלתות ואת מכסה תא המטען, ומתברר אז כי יש לנקוט באמצעי זהירות לפני הפירוק וההרמה.

הסיבה נגלית לעין אחרי פירוק הדלתות:

holand

The body may get distorted by lifting it from the chassis

למעשה, עשוי המרכב משני חלקים: הקדמי (A), שהוא בעיקרו קיר האש, והאחורי (B) שהוא תא המטען ואביזריו. שני חלקים אלו נישאים על שתי קורות פח (C) המוברגות מצידן אל האשיה.

hatchala

The body consists of 3 parts: A is mainly the fire wall, B is locket etc, and C are the sills

והחשש הוא שעם ההרמה יתקמטויתעוות המבנה הזה, ללא תקנה. מה עושים?

ראשית קדח טינו חורי רגיסטרציה בקוטר 4 ממ סמוך לכל קבוצת ברגים. כשישוב המרכב להתאחד עם האשיה ינעצו פינים בקוטר 4 ממ בכל אחד מחורי הרגיסטרציה וכך נוודא כי הצמד זווג כהלכה.

הצעד הבא היה הוספת מוטות חיזוק. כידוע התנגדות מקבילית לעיוות גדולה מהתנגדות כומוטות החיזוק הללו הופכים את המרכב למקבילית. ראשית הבריג טינו לוחיות פלדה בחלק העליון של (A) (מימין ומשמאל) ובחלק העליון של (B) – כנל.

אחר כך מדד את המרחק ביניהם וחתך פרופילי פלדה באורך זה. את הפרופילים ריתך ללוחיות – כך לא נפגע המרכב מהריתוך. התמונה הבאה מראה את חיבור הפרופיל למרכב:

tefes

Strengthening the body

הנה זוג קורות האורך במקומן:

korotA-1

longitudinal

עכשיו נוסיף קורת רוחב.

koratR

Looking for the balance point

נחבר אותה כך שניתן יהיה לתלות את המרכב אל התקרה כשהוא מאוזן. לשם כך יש למצוא את מרכז הכובד, וזאת נעשה על ידי נסיון וטעיה. החיבור ההתחלתי נעשה על ידי מהדקים (“קלמרות“):

koratR-1

משנים את מקומם, ואת מיקום האנקול עד שהמרכב עולה מאוזן מעל האשיה.

עכשיו, כשנמצאו שלוש הנקודות, ניתן לרתך אותן למקומן, כדי להוסיף חוזק ובטיחות:

eezoon

Now welding

eezoon-1

זהו. עכשיו ניתן להניף את המרכב לכוון התקרה והוא עולה לשם מאוזן, ללא עיוותים וללא מאמץ:

הנה הוא צף לבטח:

hanafa

Safely floating

ועכשיו ניתן להתמסר במרץ לפירוק האשיה. הנה היא, עדיין עם צירים וגלגלים:

ashia1

Taking the chassis apart begins

וכבר בלי גלגלים:

ashia2

No wheels

ותיכף אחרי זה ללא הסרן הקדמי והקפיצים הקדמיים:

kfizk

No front axle and springs

וגם האחוריים הולכים בעיקבותיו:

kfizA

The rear follows

והרי אשייתנו הערומה, לכל אורכה:

ashiabli

Naked dirty chassis

shilda

ashiabli2

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV