אוגוסט 08

תגיות

51 גוונים של אפור (ט’).

הגיע הזמן להתכונן ליום שלאחר הצביעה – ובין הפריטים שברשימה נמצאים הפנסים, וקודם כל פנסי הדרך.

כזכור, ב2011 , אחרי נסיון שיפוץ יקר וכושל חזר הטורר אל מרתפו של הדר רוז על הפנים, כמעט בתפזורתכך:

As found: Lights, mirrors etc – all scattered around

בפינה השמאלית למטה של התמונה נמצאים הפנסים. הנה הם:

balagana

The lights are converted to non symmetrical RHD, not original

מבט בוחן חושף כי אלו אינם הפנסים המקוריים, אלא פנסים משודרגיםלדרישות החוק בשנות הששים, עת הומצאו הפנסים האסימטריים, והפכו לציוד החוקי הבלעדי. חברת הציוד החשמלי לרכב לוקסהוציאה אז לשוק מתאמים מיוחדים שיאפשרו התקנת תאורה א־סימטרית בפנסי מכוניות קלאסיות, ואלו הותקנו בטורר. כך באנגליה וכך בארץ.

בינתיים השתנו שוב התקנות, ולרכב אספנות, כאן ושם, מותר להסתפק בציוד המקורי שהותקן בו, ולהראות כך במיטבו. הנה לדוגמא הטורר של פרדי בולטון (מומחה לשיפוץ פנסי לוקס לרובר):

eg8437g

Freddy Boulton’s tourer: The way it should look

שני פנסים מטיפוס MBD148s מתנוססים בחזיתו, וגם פנס ערפל מטיפוס FT57 – כולם במצב נהדר – אצל מי אם לא אצלו?

חיטוט בערמת החלקים שהגיעה יחד עם המכונית גילה כי כל החלקים הדרושים להחזרת הפנסים למצבם המקורי נמצאים בה, כולם – פרט לעדשות הזכוכית הגדולות. נמצאים – אבל במצב נורא, מטונפים וחלודים.

לפני שנסקור את תהליך השיפוץ וההחזרה למקוריות מילים אחדות על תכנון הפנס.

במשך למעלה ממאה שנים מקור האור הנפוץ ביותר היתה נורת הליבון, בה זרם חשמלי מלהיט מוליך חשמלי. כך נראתה נורת מכונית אפיינית בשנות הארבעים (השנים בהן יוצר הטורר):

inc5

Traditional 36W incandescent bulbs

חוט הלהט האופקי מפיץ אור לכל עבר, ויש בכך שני חסרונות: חלק מהאור מתבזבז ומאיר אזורים שאינם בתחום עניינו של הנהג, וחלק מהאור נשלח ישירת לפנים ומסנוור את התנועה הבאה ממול. אי לכך יש צורך באופטיקה שתעצב את תפוקת חוט הלהט לקרן אור השלוחה לכוון מוגדר. ב־MBD148s נעשה הדבר בעיקר על ידי מחזיר אור (רפלקטור) אליפטי. הנה הדגמה

H4Highbeam1

The optical design of the reflector

האור הנשלח לצדדים נתקל במשטח מחזיר אור המעוצב כך שיטה כל קרן אור המוחזרת ממנו ישר לפנים.

מה עם האור הישיר, זה שאינו פוגע ברפלקטור? אותו יש לחסום וכך נוספה לפנס רטיית משה דיין“:

retia

Stop to non focused light

המוצבת לפני הנורה וחוסמת את האור הישיר.

ברבות הימים פותחה הנורה ובגרסאות מודרניות יותר שלה כבר מובנה המיסוך, והוא יכול לכן להיות קטן (וזול) בהרבה:

inc4

Advanced design with a built in stop

פיתוח נוסף היה האור הנמוךהמופנה לא ישירות קדימה אלא מוטה לפגוע בכביש במרחק לא רב מן המכונית, וכך למנוע סינוור. זה נעשה על ידי חוט להט נוסף, שאינו נמצא במוקד הרפלקטור אלא מוזז ממנו מילימטרים אחדים:

H4Lowbeama

“Low beam” from an offside filament

המנורות הנושנות הללו סבלו מחוליים אחדים. הראשון בהם היה כרוך ברפלקטור. כסף (המתכת!) הוא אחד החומרים בעלי מקדם ההחזרה הגבוה ביותר בתחום הנראה.

silver-R

Silver is an excellent reflector, provided it is fresh. Coating is electrolytic

הרפלקטור עצמו יוצר מפח ארד על ידי לחצנות, וצופה בכסף באופן אלקטרוליטי. כשהציפוי במצב טוב נראה תוך הפנסים בהיר ומאיר כמו במכוניתו של פרדי. לרוע המזל כסף נוטה להשחיר עם הזמן, כתוצאה של ריאקציה עם תרכבות גפרית הנמצאות באטמוספירה. אז מתקדרים פניה של המכונית ומשחירים כשולי קדרה:

eco442-3

“Dark” aged silver

wbc_7594-1

הרפלקטורים שמצאתי היו מזוהמים שרוטים ומצופים ציפוי שדהה והשחיר. לאחר חיפושים מצאתי את אלקס מסילברכרום ברחובות שהסכים לצפות אותם בכסף מחדש.

sil-ref

Lacquer protected Aluminum evaporated on the old reflectors

הוא גם התיז שכבת לכה על הכסף כהגנה מפגעי האטמוספרה.

נורות הלהט המקוריות יוצאות במהירות משימוש וכבר דנתי בכך בעברוגם לנורות ראשיות עם תושבת BA15d יש כיום תחליף מבוסס לד. הרי הנורות ואביזריהן:

sockets

Leds provide brighter light with much less current

גם נורות אלו כוללות שני לדים כל אחת, האחד בפוקוס של הרפלקטור והשני מוזז ממנו, כך שתפקודם זהה לתפקוד חוטי הלהט בנורות הדור הקודם. מאידך אין הם פולטים אור ישר לפנים כך שבעצם אין יותר צורך ברטיה. השארתי אותה במקומה לשם שמירה על המראה המקורי.  יתרונות מובהקים נוספים של הלד הם תפוקת אור גבוהה יותר, תצרוכת זרם נמוכה יותר, וחסינות בפני זעזועים וקפיצות. יש צורך להקפיד על ההרכבה: על הלד האחד (אור דרך) להיות באמת בפוקוס, ועל השני (אור מעבר) לפנות כלפי מעלה כדי שהאור העוזב את הפנס יצור אלומה נוטה כלפי מטה ולא מסנוורת.

כך נראית ההרכבה ברפלקטור:

focus

החריצים מאפשרים צידוד ומיקוד הנורה.

ראשית מרכיבים את העדשה בבית־העדשה:

DSC_0551

The lens in the rim

ואחריה מכינים את המראה הקעורה בה מורכבת הנורה להצמדה לגוף הפנס:

DSC_0552

Focused reflector

assam

assam-shie

זה השלב בו יש לערוך את המיקוד ולנעול את הנורה הממוקדת במקומה.

גוף הפנס והמכסה שלו נמסרו לרפי מגלוונומטה לציפוי כרום וליטוש. טינו תיקן את רגלהפנס המאפשרת הידוקו לכנף והשחלת חוטי החשמל דרכה. להשלמת ההרכבה מרכיבים אטם סביב פתח הפנס:

atam

Rubber gusket is ready

את חלונות הזכוכית רכשתי אצל מייק קולדרי. “זה הזוג האחרון!” התריעהחלון מהודק למכסה באמצעות ארבעה קפיצים כמתואר כאן.

ועכשיו קליק – מהדקים את המכסה למקומו, ויש פנס:

ready

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV