נובמבר 30

תגיות

… ים המים (א)

יותר אני לא זז מכאן!” הכריז עבד מעין־חרוד, דווקא הוא, עבד הענק, מלך הכושר של הפלמח, אחרי צעידה של שלוש שעות בשדה חרוש בלילה חשוך אחד. “מדוע?” שאל אותו המם, “דווקא אתה?” “כי את הבקבוק הזה אני זרקתי כאן לפני שעתיים!” היתה התשובה.

כן. כבר היינו בקטע הזה שהכל מתקדם בו יותר לאט מלאט לאטבקטע הזה שבו כבר שכחתם על מה בכלל אני מדבר.

בוודאי ראיתם כולכם את סרטי הטלוויזיה המופלאים בהם מגיעה מכונית מתפוררת, כולה פצע חבורה ומכה עבשה, למוסך הקופיםאו למצילי המכוניות“, או לקרוביהם וידידיהם – ותוך 45 דקות נטו היא יוצאת ממנו בוהקת ומצוחצחת, משאירה מאחוריה גרגור באס בריא, כמשחילת נימה מחלב

ובכן, לא אצלנו, לא כאן בעמק הבכא.

כי כך נראה פנים הטורר ערב צאתו לרפד, סוף אוקטובר 2018:

01-arom

Late October 2018

שנה ורבע חלפה מאז פורק; (ולמרבה הצער תיעוד הפרוק אינו מושלם – בין היתר מכיוון שהמכונית הגיעה מפורקת חלקית.

גם הרובר האדומה הגיעה אלי במצב דומה אך אז עמדו לרשותי שני מקורות מידע חשובים. האחד – לרובר 10 קיים תיעוד נרחב ומסועף, בנייר וברשת; והשני – עמדה לרשותי דוגמה קרובה – הרובר הירוקלעומת זאת תיעוד הטורר מצומצם ולוקה בחסר; ובכל הנוגע לריפוד גם מלא בסתירות – קשה לדעת מה מקורי ומה היא המצאת המשפץ האקראי.

כך או כך, זמן קצר אחרי שהגיעה המכונית אל איגור הרפד נוכחתי כי נשכח משהו בשיפוץ הרצפה. בחלקה התחתון, בכל מקום בו היא באה במגע עם האשיה חייבת להיות רצועת לבד ברוחב 5 סמ.

כך זה נראה בעת הפירוק:

02a-R-N-bottom

As found – felt strap all around

נאלצתי איפא לפרק אותה שוב כדי שאיגור יוכל להדביק אליה את פסי הלבד:

02b-lemata

New felt staps to new floor boards

שימו לב בהזדמנות זו לקדחים שנועדו לברגים המהדקים את מסילות הכסאות. הם שלושה והרווחים ביניהם אינם שווים. לא זו בלבד, אלא שהם אינם סימטריים אלא מנוגדים זה לזה. עוד נחזור לכך בהמשך. זו גם היתה הזדמנות להרכיב טבעת משיכה למכסי המגבה (ג’ק):

02c-lmaala

Pulling ring to the Jack windows

כזכור, את המגבה של הרובר יש לנעוץ ברצפה

ועכשיו ננסה לפתור את חידת מסילות הכסאות הקדמיים, אלו המאפשרים הזזת הכסא קדימה ואחורה, עד שתנוחת הישיבה תתאים לנהג(ת) ולנוסע(ת).

לכל מסילה שעל הרצפה מתאימה מסילה נגדית, המותקנת על בסיס הכסא. כל מסילה מורכבת משני חלקים, מסומררים זה לזה, וביניהם רפידה מגומי מוקצף.

02-mesila

Chair side rails

לשתיים מן המסילות (אחת לכל כסא) צמודה ידית המסוגלת לשלוף ולנעוץ לשונית קטנה:

03-basis

The yellow arrow indicates the lockin tab

ללשונית צמוד קפיץ המאלץ אותה להיות במצב חודר“. בצדן של שתיים ממסילות הרצפה נוקבה שורת חורים, שאמורה להיות ממול הלשונית. כך ניתן להזיז את הכסא על המסילה ולקבע אותו במקום שנבחר.

המסילות נשלפו מן המכונית לפני יותר משנה, ואחר פורקו (על ידי השחזת המסמרות המהדקים את חלקיהן זה לזה). ,נשלחו לניקוי מחלודה וציפוי מחדש: המסילות עצמן באבץ והידיות בכרום. הרפידות שבין כל שני חלקי מסילה הוזמנו (והגיעו) מ Meteor Spares אשר באנגליה. והנה בידינו 16 חלקים שאפשר לזווג זה לזה, ולרצפה ולבסיס־הכסאות בעשרות אופנים שונים. מי זוכר מה נכון לעשות? השאלה נכבדה: את המסמרות שהושחזו יש לרתך וזו פעולה לא הפיכה.

ורגע לפני שנהיה מאוחר מדי גם נזכרנו שכל מסילת רצפה מורכבת על מגביה מעץ:

04-keresh

Each floor rail stands on a wooden bar

על המסילה בעלת הידית להיות מורכבת ממול המסילה המנוקבת שעל הרצפה. באיזה צד להרכיב אותן – מימין או משמאל?

עיון בתמונות המסילות שצולמו לפני הסרתן מן המכוניות מלמד כי ידית הורכבה משמאל לכסא השמאלי ומימין לכסא הימני:

04b-chooz-S

The arrow indicates the locking handle

04c-choozY

Locking handle

05-ramp

As found

06-mesilaS

אבל כאן מתעוררת בעיה, מהסוג של מדבקת צד זה למעלההמודבקת בתחתית ארגז.

כאמור, קדחי ההרכבה של מסילות הרצפה אינם סימטריים מצד אחד, ומאידך מסילות בסיס הכסאות חייבות להיות תמונת ראי אחת של השניה – אחרת לא נוכל להרכיב אותן כזוג ידיות חיצוניות וגם לא כזוג פנימיות.

מבולבלים? גם אנחנו התבלבלנו. מה שיצא לנו היה אחת פנימית ואחת חיצונית. אז היכן בעצם צריכות הידיות הללו להיות? סקר של תמונות טוררים הראה כי – או כך, או כך…

09-mercaz-gho153-7

Inside

10-chooz

Outside

Screenshot_20181130_162723

Facebook blocks my Rover restoration blog: “It is against our community rulls”

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV