אוקטובר 30

שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2.

שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2.

שפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – ב’.

שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – ג’.

שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – ד’.

שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – ה’.

שפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – ו’.

שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – ז’.

שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – ח’.

 

שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2- ט’.

שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – י’.

 

שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – י"א.

שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – י”ב.

 

שיפוץ תיבת הילוכים ברובר P2 – י"ג.

 

שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – י"ד.

 

שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – ט"ו.

שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – סוף.

שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – סוף.