עסקי גוף (י’) – ה”גריל”.

בין הניירות ששמר דר רוז לדורות הבאים נמצאת מעטפה חומה מוארכת עליה כתוב: “התאונה הראשונה שלי – לא רצינית ולא באשמתי!” ובה תרשימים, התכתבויות משפטיות והצעת מחיר.

כותב עד הראיה, מר דודג’סון:

נסעתי אחרי המכונית של מרשך במרחק של כ 15 – 20 מטר ממנה. גם מרשך וגם אני נהגנו במהירות הסבירה מאוד של כ 40 קמש כאשר לפתע וללא כל סימן אזהרה ולמרות שהמכוניות שלנו נראו לה בבירור ובמלואן, מוריס קטנה פנתה חדות ימינה וחתכה את הנתיב של מרשך כדי להכנס לחצר. נתקפתי פלצות ממראה עיני ואין לי כל ספק ש(דר) רוז בשום אופן אינו אחראי לתאונה“.

הדבר הנורא הזה התרחש בשיא הקיץ, באחד מן הימים היותר חמים של קרדיף, יום שלישי, ה–25 ליולי 1961. ימים אחדים לאחר מכן הגיש רוברט ווקר, בעל מוסך, את הצעת המחיר הבאה לתיקון:

הסרת להב הפגוש הקדמי והמסגרת שלו. יישור המסגרת, יישור הכנף הקדמית הימנית ומילויה במתכת. הרכבת עדשה חדשה לפנס הערפל. פירוק והרכבת הצופר אחרי תיקונו על ידי חברת לוקס.

עלות חומרים ועבודה: 20 לישט.”

(אינפלציה בת 2000 אחוז מאז ועד היום בבריטניה מעמידה את הערך העכשווי של התיקון על 400 לישט שהם כ 2000 שח).

אבל הצד השלישיכפר באחריותו הבלעדית לתאונה וטען כי דר רוז דהר בפראות בטורר שלו ולפחות 50% מהאחריות נופלת עליו.

(הללויה! הטורר יכול לדהור בפראות!)

התכתבויות והתדינויות נזעמות נמשכו שנה ויותר וגודשות את המעטפה עד היום.

*

ומדוע אני מזכיר זוטא נידחת זו היום, לאחר 57 שנה?

כי השבוע הגיע תור הרכבת מעטפת הרדיאטור (suround shell בפי האנגלים וגרילבפי העם היושב בציון), ולערוך את מבחן המנואלה.

הרכבנו, והטורר נכשל במבחן, נכשל בגדול.

sibuv1

The bumper is not centered, perhaps as a result of the 1961 accident

אין מנואלה בתמונה, פשוט כי אי אפשר היה להעביר אותה דרך ארבעת החורים בדרכה אל גל הארכובה – הם אינם נמצאים על אותו קו ישר.

מדידה זהירה העלתה כי מרכז הפגוש מוזז ימינה (שמאלה למתבונן בתמונה) בכ 2 סמ לעומת מרכז המעטפת, המתלכד היטב עם מרכז הרדיאטורמצידו.

מי משלשתם אינו במקומו? מבט בוחן בתמונה מראה כי מכסי הקפיצים הקדמיים (A ו B בתמונה) גם הם מוזזים ימינה. האם חלקה הקדמי של האשיה מעוות ומעוקם ימינה?

הסרנו את הכנפיים כדי שנוכל לבדוק ולמדוד.

arom1

The chassis front is bend to right

טינו אמר שברור, רואים. שני הקצוות הקדמיים של האשיה, מהגשר הקדמי וקדימה נוטים לימין. השמאלי ביניהם (ימני בתמונה) אפילו מסובב (בכוון השעון).

אני לא כל־כך ראיתי,

arom2

אבל מדידה שכנעה אותי.

מתי זה קרה?

כך נראתה המכונית כשנכנסה לארץ (צולם בנמל חיפה):

ovrseas3

When had that happend? – before the car as arrived at Haifa port

כן, העוות הזה היה קיים כבר כשהגיעה ארצה.

וכך היא נראתה לפני שעזבה את אנגליה מולדתה:

gadi3

In Leads – looks the same

כן, אותו העוות ממש. והוא נראה גם כאן (אולי קצת פחות), צילום קבלת הפניםשל המכונית כשהגיעה לסדנה המהוללתבשנת 2009.

db-knisa

2009 – the same

האם זו תוצאה של אותה תאונת דרכים לא רצינית ושלא באשמתושל הדר, וכמובן, אשמתו של אותו מוריס סורר?

המוריס פגע בקצה הימני של הפגוש והכנף הימנית. פגיעה כזו אמורה לעוות את האשיה לכוון שמאל, אבל למעשה היא מעוותת לכוון ימין. אז מה קורה כאן?

האם התאונה הראשונה שלי, לא רצינית ולא באשמתילוותה באחיותיה ודודותיה הרציניות וחמורות הסבר? זאת, כנראה, לעולם לא נדע. והשאלה היא: אז מה עושים?

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV